Преглед на домашна работа

помощ! спешно е!!! :(

какво означават разширени и неразширени допълнения

1

отговор

7

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
79%
Одобрение:
6%
Постижения:
+1 точка
от 1 глас

Второстепенни части на изречението

 

            Запомнете! Второстепенните части на изречението са допълнение, обстоятел-ствено пояснение и определение.

            Допълнението е второстепенна част на изречението, която пояснява сказуемото и назовава предмет, засегнат от глаголното действие. Открива се с въпросите Какво?(Що?) Кого?, зададени заедно със сказуемото. Пред тях може да има предлог (за, на, от, с).

            Допълнението се членува с кратък член, когато е име от м.р., ед.число. При синтактичен анализ се подчертава с две прави пресечени линии. (════) Допълнението може да се изрази със съществително име, прилагателно име, числително име или местоимение.

            Допълнението, което е свързано със сказуемото без предлог, се нарича пряко допълнение. Допълнението, което е свързано с предлог, се нарича непряко допълнение.

 

            Запомнете! Обстоятелственото пояснение второстепенна част, която уточнява времето, мястото, причините, условията и целта на извършеното действие. Пояснява сказуемото и принадлежи към неговата група. Открива се с въпросите Кога? Къде? Как? Защо?, зададени със сказуемото.

            При синтактичен анализ се подчертава с две прави линии, пресечени с две наклонени линии.( ════)

Видове обстоятелствени пояснения

 

               
       
 
 

 

 

 


за време         за място                  за начин                        за причина     за цел             за условие

 

           Запомнете! Определението е второстепенна част,  която пояснява съществител-ното име. То разширява частите на простото изречение. Открива се с един от въпросите Кой? Какъв? Чий? Колко?, поставени към съществителното име (определяемото). Най-често определенията са прилагателни имена, но определения могат да бъдат и числителни имена, местоимения и наречия.

           При синтактичен разбор определението се подчертава с вълнообразна линия. (~~~~~~~~)

            Определението обогатява информацията за предметите и явленията. Речта става по-ясна и по-точна.

           Запомнете! Несъгласуваното определение най-често се изразява чрез съществително име, свързано с определяемото чрез предлозите на, от, за, с, към. Съгласуваното определение най-често се изразява с прилагателно име.                          

            Определенията, които разширяват подлога и са от мъжки род единствено число, се членуват с пълен член.

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Упражнения върху второстепенни части на изречението

 

1. Запишете въпросите, чрез които открихте допълненията.

 

Гордият Балкан нашепва легенди.

Ученикът отговори на въпросите.

Коларят дръпна юздите на коня.

Баба разказва вълшебни приказки.

Разговарях с учителя си.

 

2. Разширете изреченията, като добавите подходящи допълнения.

 

Художникът рисува …………………….

Машинистът подкара ………………………

Облякох се с …………………………..

Купих ……………………

Гората се изпълни с …………………………

 

3. Открийте допълненията в текста и ги подчертайте.

 

            Всички птици в двора се присмиват на грозното патенце. Бияг го. Хапят го. Майката брани нещастната си рожба. Мъчно й е за бедното патенце.

 

4. Направете синтактичен анализ на изреченията в текста. Над всяко обстоятелствено пояснение запишете въпроса. С който сте го открили.

 

            Отмерено и призивно удряше тъпанът. Писваше радостно кларнетът. Излизаха пред къщите си хората. По прашния площад се движеха красиви девойки.

            Владо стоеше кротко до високата сграда. Наслаждаваше се на огнените танци.

 

5. Отговорете на въпросите с прости съобщителни изречения. Запишете ги. Подчер-тайте обстоятелствените пояснения в съобщителните изречения и определете вида им.

 

Как се движи костенурката? Как трябва да пишем? Кога се събуди днес? Кога отиде на разходка? Къде са подредени учебниците ти?

 

6. Разширете изреченията, като добавите обстоятелствени пояснения. Запишете разширените изречения.

 

            Чета книга (кога?). -Заекът изскочи (как?) (откъде?). -Напредвахме (как?).

-(къде?) заблестя пълната луна.

 

7. Открийте и подчертайте определенията.

 

            Малката пътечка криволичеше между стари заоблени камъни. Примамваха ни гроздове зрели къпини. Усмихваха се весело с чистите си личица планинските цветя. Пред учудения ни поглед се откриха прекрасни гледки.

 

 

 

8. Открийте и подчертайте определенията.

 

            Къщата до магазина се срути.

            Последната книга на Мартин Карбовски е вече на пазара.

            Учителят на четвъртокласниците пристигна.

            Приятелят на Владимир чете фантастичен роман.

            Имам красива рокля с презрамки.

 

9. Подчертайте осемте определения в текста.

 

            Ние се събудихме в едно прекрасно слънчево утро. Сивкавобелият сняг искреше. Бисерни кристалчета скреж блестяха по високите ели. Те не помръдваха. Пазеха своя елмазен накит.

 

10. Допишете с пълен или кратък определителен член.

 

            Млади…… пътник се изгуби зад високи……. зид на къщата.

            Замръзнали…… сняг хрупкаше под силните крака на непознати….. другоселец.

            Кучешки…… лай процепи притиснали…… лес.

            Най-стари……. хъш беше Странджата.

            Весели…… камбанен звън се разнесе из заспали……. град.

от Yanitsa Petrova 27.03.2013, студент на 21 от Силистра

благодаря но вече открих какво значат :)

от viktor_varbanov на 12 години на 27 мар 2013
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 5-ти клас по Български език
Tест по български език за 5-ти клас - просто изречение
тематичен тест по Български език за Ученици от 5 клас
Тестът е подходящ за проверка на знанията върху строеж на простото изречение в пети клас и може да се използва след изучаване на дял Синтаксис. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
20
152
1
1 мин
20.08.2014
Тест по български език за 5-ти клас - изходно ниво
изходен тест по Български език за Ученици от 5 клас
Изходно ниво за 5-ти клас по БЕЛ - тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
754
1
01.11.2013
» виж всички онлайн тестове за ученици от 5-ти клас по български език
Mатериали в помощ на домашната
 

Проблемите на съвременния български език

08 дек 2007
·
201
·

Това е есе за чистотата на българския език или по-скоро за нечистотата и множеството чуждици в него...
 

Проблемите на съвременния български език

18 фев 2008
·
96

Българският език е светиня, която ни е съхранила през вековете като нация и го прави и до днес. Той е нещото, което ни свързва, макар и на хиляди километри от родината, с земите на предците ни.
 

Езикът, без който не можем

19 апр 2008
·
207

Прекарвайки часовете по български език,научаваме неща,които са ни необходими в живота. Добре усвоявайки българския език един ден си задаваме вапроса:”какво би било без него?Как щяха хората да си общуват и на какъв език?”...
 

План на урок по български език за 5 клас

06 май 2008
·
258

Тема на урока „Речниково и граматично значение на думата”.
 

Най-важното от 8 клас по български език

11 юни 2008
·
359

Езикова система: Всяка езикова единица изгражда съответно друга единица, но от по-високо равнище. Затова специалистите говорят за езикова система.
 

урок по българси език

24 фев 2009
·
175

урок по българси език за 9 клас - Учениците да могат да откриват характерните особености на текста,свързани с неговите: вид,функции,тема и подтеми,строеж и т.н. 2.Да се придобие увереност за самостоятелно създаване на текст.
 

Преизказни глаголни форми


Една от най-важните характерни черти на съвременния български език е наличието на специални глаголни форми, с които се преизказва глаголното действие...
 

Теория по български език

06 окт 2010
·
63

Теория по български език-Съставно сказуемо – сказуемо, изразено с име, свързано с подлога със спомагателния глагол „съм”. Сказуемно определение – показва признак на подлога или на допълнението, които съществуват в момента на действието....
 

Български език за 10 клас


Сбит и обобщен план на материала по български език за 10 клас...
 

Конспект за матура по български език

12 апр 2012
·
445

В материалът са конспектирани най-важните неща за матурата по български език. Автори, произведения, основни теми...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Рая Костадинова
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
70

Татяна Христова
преподава по Български език
в град София
с опит от  11 години
96

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения