Преглед на домашна работа

анализ и тълкуване на "Хайдути"

Трябва ми спешно анализ и тълкуване на "Хайдути" намерих някои неща,но не са достатъчно.

2

отговора

63

посещения
Отговори (1-10 от 2)
Активност в домашните:
Надежност:
78%
Одобрение:
14%
Постижения: » виж всички
0 точки

„ХАЙДУТИ” 1.Сюжет Замисленият сюжет на „Хайдути” е осъществен само частично.Написано е въведението и една основна част, която включва пряко представяне на героя, както и епизод, съдържащ разговор между Чавдар и майка му. Поемата започва с лирическо обръщение на поета във формата на народен запев, в което поетът герой се кани да възпее борците за народна свобода. Основната част започва с прослава на Чавдар войвода, след което е описана срещата между майка и син.От диалога между тях се разбира, че малкият Чавдар иска да отиде в дружината на баща си, известния хайдутин Петко Страшника.Разговорът между двамата е задушевен, предаден е с топлота.Въпреки, че вижданията и чувствата на сина и на майката са различни, межд, тях цари пълно доверие.Накрая майката обещава, че ще пусне сина си при баща му в гората.Докато Чавдар бурно се радва, че ще отиде на хайдушкото сборище, тя е скръбна и ридае.Текстът прекъсва с думите за плача на майката. 2.Жанр „Хайдути” е лиро-епическа поема.Поемата е стихотворно произведение със сравнително голям обем.Тя може да бъде епическа, когато съдържа повествование за някакви събития, или лирическа, когато представя размисли, чувства и настроение.Специално „Хайдути” е лиро-епическа поема, защото запевът и въведението към основната част, която съдържа възхвалата на Чавдар войвода, са лирически, а в останалата част присъства разказ за съдбата на момчето и описание на разговора между Чавдар и майка му. 3.Композиция Поемата „Хайдути” има интересна композиция.Във въведението поетът герой говори за вдъхновението си и желанието си да изпее песен за „Чавдар войвода”, след което започва самата песен.Въведението има характер на запев, на подготовка за пеене.Така цялата поема всъщност представлява песен за песента, а основната и част е песен в песента. 4.Героите Главен герой на поемата е Чавдар.Той е разкрит по два различни начина – чрез пряка възхвала и в основната част.Във въведението е направена обща характеристика на героя като хайдутин – страшен борец срещу турци и чорбаджии и закрилник на „клети сюрмаси”.Освен пряката характеристика, направена от поета, Чавдар е представен и чрез песента, която е на поета – герой, но и на народа, тъй като в нея е изразена народната признателност.Възхвалата на хайдунита е всеобща /”да чуят моми и момци/ по сборове и по седенки / юнаци по планините, / и мъже в хладни механи”/.Чавдар войвода е показан като национален герой. Чавдар е представен и в диалога с майка си.В думите, с които се обръща към нея, се проявява характерът му – неговата нетърпимост към личното унижение и към страданието на народа, както и решимостта му да бъде борец за справедливост. Равностоен по значение е поетът герой / или лирическият говорител/.Неговият характер е много подобен на този на Чавдар.Той също не понася робското унижение и копнее за свобода, той също е изпълнен с любов към онеправданите и омраза към насилниците. Важна роля в поемата има и майката на Чавдар.Нейните вълнения, тревогата за съдбата на чедото и, силата на майчината любов служат като контрастен фон на решимостта на Чавдар да поеме пътя на борбата.Драмата на майката е в това, че - от една страна – тя го е възпитала да не се примирява, а същевременно иска от него да се примири, за да не стане хайдутин.Ролята и е важна и с това, че именно тя е връзката между Баща и Син, тя е тази, която прави възможна приемствеността между двете поколения. 5.Темите Основна в поемата е темата за свободата.Свободата се мисли както като лична, така и като обща – социална и национална.Личната свобода е представена чрез поета герой и Чавдар.И за двамата свободата означава незачитане на потискащата чужда воля и противопоставяне на унижението и на бездействието.Общата свобода се мисли като отхвърляне на социялния гнет и на чуждото потисничество. Тясно свързана с идеята за свободата е и темата за нравствения избор.За Чавдар постигането на свободата е резултат на трудно решение.При него се борят свободолюбивият порив, който го тегли към гората, при дружината на героичния баща, и жалостта към майката, чиято тревога отеква в неговото сърце. Изключително важна в „Хайдути” е и темата за песента.В поезията на Ботев тази тема се явява като основна.В много негови стихотворения се говори за песен и за пеене. В тази поема песента играе огромна роля.Тя е възможност за възхвала на достойните и е средство да се запази памет за националните герои, за най- значителното в националната история. Песента обединява територията на поробената родина / „Затуй му пее песента / на Странджа – баир гората, на Ирин – Пирин тревата; / меден им кавал приглаша / от Цариграда до Сръбско, / и с ясен ми глас жътварка / от Бяло море до Дунав - / по румелийски полета ... Да чуят моми и момци / по сборове и по седенки / юнаци по планините / и мъже в хладни механи ...”/.Песента за известността на Чавдар обхваща цялото родно пространство – както вертикално / високо и ниско: планини / полета/, така и хоризонтално: / север – юг: Дунав – Бяло море; и изток – запад: Цариград – Сърбия/.Към природното, териториално определено пространство се прибавя и човешкото – сборовете и седенките с моми и момци; механите, където се събират мъжете; планините, където бродят юнаците.Националното пространство се предствавя като единство на територия и народно присъствие. Песента е израз на свободолюбие и лична сила – поетът – герой бяга от тъгата на робския живот в пеенето / „- пък ще си викна песента!”/.Песента е и лечителка на душевните страдания / „Тъжно ми й, дядо, жално ми й, / ала засвири – не бой се - / аз нося сърце юнашко ... и тъгата ми ще мине / тъгата, дядо, от сърце”/. Песента за подвига на Чавдар войвода е предпочетена от поета герой пред други видове песни – любовни или страдалчески.На същата тема е изградено стихотворението „До моето първо либе”, което започва с думите „Остави таз песен любовна”. В „Хайдути” важна роля играят реторичните форми.Особено силно е въздействието на реторичните въпроси / „Кой не знай Чавдар войвода, кой не е слушал за него?”/. Специфична особеност на поемата е употребата на постоянни епитети, характерни за народното поетическо творчество: песни юнашки, хайдушки; страшен хайдутин, вехта войвода, хладни механи, черни ядове, сърце юнашко, глас меден загорски и др.Постоянните епитети присъстват и в описанието на малкия Чавдар: „... гледа си в очи Чавдара, / във очи черни, големи, / глади му коса къдрава...”. В „Хайдути” се срещат и метафори, например в стиха: „Ала за клети сюрмаси / крило бе Чавдар войвода”.Метафората прилича на сравнението./ Същото съдържание би могло да се предаде с израза: Чавдар войвода е като крило за сиромасите./Метафората е с по-силно преносно значение от сравнението, тъй като качествата на крилото /закрилата/ са пряко пренесени върху героя. Своеобразна кулминация на поемата представляват стиховете: Какви е деца раждала, / раждала, ражда и сега / българска майка юнашка; какви е момци хранила, / хранила, храни и днеска / нашата земя хубава. Силата на стиховете се определя както от патриотичния възторг на поета, ката и от тяхната постройка.характерната повторителност в стиховете „раждала, ражда и сега” и „ хранила, храни и днеска” внушава идеята за непреходност на националните ценности.От друга страна, паралелизмът между двете тристишия, започващи с думите „Какви е деца раждала и какви е момци хранила”, поставя знак на равенство между „ българска майка юнашка” и „ нашата земя хубава”.За литературата на Българското възраждане и особено за поезията на Ботев отъждествяването на родината с майка е много характерно.

от - , потребител от Варна
0 точки

фбцб цжбцбцж цжхфдбцгхгжнжхгнгнжгнфгнфгнфгнфгнфгнфгнфгнфгнфгнфгнфгнфнфнггнфгнфнгфнфнгфгнфгнфнгфгнфнфгнфнфннжбнгнфгнжнгнжнжгнжгнгфгхжгнбдгх

ъгйгйгъйхжйъгу,гх,гкухг,хук.гк.гъугогъ.ъгиъ.гъуи.гуи.гъи.ъгги.гъи.гигиг..гкййг./х.

от gogo_98_abv_bg , ученик на 14 от Пещера
Активност в домашните:
Няма публикувани домашни
Няма отговори

ако са казваш Румен напиши ДА

от Ivan466 на 18 години на 13 апр 2014
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 7-ми клас по Литература
„Немили-недраги” Иван Вазов
тематичен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тестът е върху "Немили-недраги" на Иван Вазов, съдържа 24 затворени въпроса, като на всеки съответства само един верен отговор.
(Лесен)
24
3,251
10
31.10.2008
"Опълченците на Шипка", Иван Вазов
тематичен тест по Литература за Ученици от 7 клас
Тестът е съобразен с учебната програма по литература за 7.клас. Съдържа 20 въпроса, като всеки от тях има по един верен отговор. Въпросите акцентират върху основните теми и проблеми в одата, композиционно изграждане и художествени изрази средства.
(Лесен)
20
1,395
12
13.01.2009
» виж всички онлайн тестове за ученици от 7-ми клас по литература
Mатериали в помощ на домашната
 

П. Яворов - "Градушка"

24 апр 2006
·
3,643

Има предели на радостта и страданието, на величието и падението, отвъд които човешката реч става като че ли безсилна и тя изразява потреса от тях с драматично противоречивото определение „неизразимо".
 

Особености на Елин-Пелиновия разказ

10 юни 2007
·
603

Елин Пелин е майстор на късия разказ в литературата ни. Той довежда българския разказ до класическото разбиране за сюжет и композиция, което в най-голяма степен отговаря на формулата „запетая плюс „но”.
 

Истината за тишината и спокойствието в Неновия дом

11 сеп 2007
·
100

Относно 4-та глава на "Маминото детенце" от Любен Каравелов.
 

"Моята молитва" Христо Ботев

02 ное 2007
·
1,821

"Моята молитева" е една от емблематичните творби на Христо Ботев.
 

Разумът на безумието (от Исак Паси)

28 ное 2007
·
393

С "Дон Кихот" Сервантес съхрани за поколенията рицарския дух на Испания. В 1553 г. Карл V издаде закон, с който се забраняваше печатането на рицарски романи в американските владения на Испания, две години по-късно кортесите настояваха за забраняването..
 

Как е изразил Алеко Константинов впечатленията си от Ню Йорк в пътеписа “До Чикаго и назад”

29 ное 2007
·
126

Първите впечатления на Алеко Константинов за пътуването му до Америка, изгражда у читателя образна и ярка представа за смисъла на човешкия живот, на пътя на мечтите и копнежите.
 

„На Острова на блажените" и културните асиметрии на ранния български модернизъм

29 ное 2007
·
185

Досега българското литературознание и критика са обсъждали „На Острова на блажените" преди всичко като документ на един титаничен културен персонализъм.
 

Защитеното право на лично щастие в разказа ”Дервишово семе”

06 дек 2007
·
61

На този кръстопът тъпча и не виждам де да хвана”. Финалните изречения в разказа на Николай Хайтов метафорично представят суровата дилема, пред която може да бъде изправен човекът ...
 

"Приказка за стълбата" от Христо Смирненски

10 мар 2008
·
480

"Приказка за стълбата" е едно от последните произведения на Христо Смирненски, което той създава в края на живота си. Въпреки младостта си поетът има достатъчно поводи за размисъл върху живота и отношенията между хората...
 

Обаянието на първоучителя в пространното житие

06 май 2008
·
326

Текстът на житието дава достатъчно доказателства, че авторът му е близък следовник на Свети Константин философ, много добре познаващ „житието”, и свидетел на много от „деянията” му.

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Андрей Генов
преподава по Литература
в град Пазарджик
с опит от  14 години
74

Любомира Щерева
преподава по Литература
в град Пазарджик
138 1

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения