Преглед на домашна работа

бизнес план на ресторант пицария до 8 страници

курсова работа за бизнес план на ресторант пицария по специалност маркетинг

1

отговор

265

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
39%
Одобрение:
12%
Няма публикувани домашни
Постижения:
+1 точка
от 1 глас

Най-добър отговор - избран на 06 сеп 2012

БИЗНЕС ПЛАН НА РЕСТОРАНТ

 

  СЪДЪРЖАНИЕ:

 

 

1.   Резюме

2.    Мисия

3.    Визия

4.    Цели

5.   Маркетингова част

5.1 Анализ на обкръжаващата среда

5.1.1 Анализ на макрообкръжаващата среда

                   5.1.2 Анализ на микрообкръжаващата среда

5.2 SWOT анализ

5.3 Проучване на пазара

5.4 Сегментиране и позициониране на пазара

         5.5 Маркетинг микс

                   5.5.1 Продуктова политика

                   5.5.2 Ценова политика

                   5.5.3 Дистрибуционна политика

                   5.5.4 Комуникационна политика

6. Организационна част

6.1 Организация на дейността

         6.2 Организация на структурата

         6.3 Избор на място

         6.4 Избор на правна форма

7.Финансова част

7.1 Прогноза за приходите и разходите при най – добрия възможен случай

7.2 Прогноза за приходите и разходите при средни показатели

7.3 Прогноза за приходите и разходите при най – лошия възможен случай

 

 

1. РЕЗЮМЕ

„Жоромай” е нов средно голям ресторант, разположен в центъра на София, близо до НДК.  Седалището на фирмата и фирменият ресторант се намират на адрес ...; тел.: 02/963 85 47; факс: 02/963 85 48; Е-mail: joromai@abv.bg.

“Жоромай” ще предлага национална кухня, приготвена от екологично чисти продукти с доказан произход. Изборът на продуктите е продиктуван от желанието на собствениците на фирмата да спазват принципите на устойчивото развитие. В допълнение, освен това ресторантът използва местни суровини, намалявайки вредите върху природата от транспорта.

 

Меню

Менюто ще бъде много опростено, но ще се променя всеки ден. Ние ще поддържаме само малка група ястия, които ще се предлагат всеки ден в менюто, като основната част от ястията /85 %/ ще се поръчват след препоръка от главния готвач. Това ще ни помогне да намалим отпадъците и да планираме покупките и доставките.

 

Екологични съставки

Екологично чистите продукти с доказан произход в нашето меню ще ни позволят да привлечем хората от посочените целеви групи, които разполагат с достатъчно средства за да си позволят лукса да консумират подобни храни.

 

Национална кухня и рецепти

Нашите готвачи ще бъдат подбрани да притежават голяма квалификация и специфична подготовка, за да проявяват калкото се може по-голямо въображение при подреждането и изработването на ястия от различни национални кухни. Ние предвиждаме закупуването на различни традиционни автентични хранителни съставки, които да гарантират истинският вкус на предлаганите ястия от целия свят.

 

Интериор на ресторанта

Хората се нуждаят от интересен живот и интериорът на нашия ресторант ще отразява различни места по света, което ще е друг поглед към ястията, предлагани от нашите готвачи.

 

2. Мисия

“Жоромай” ще бъде едно чудесно място за хранене, комбиниращо интригуващата атмосфера с отличната, вкусна и екологично чиста храна. Ние ще се стремим да създаваме честна печалба за собствениците и мотивиращо работно място за персонала.

 

3. Визия

“Жоромай” ще стартира като самостоятелен, средноголям ресторант. Ние се фокусираме върху екологично чистата и здравословна храна, произведена от продукти с доказан произход. Най-важното за нас е удоволствието, което доставяме на нашите клиенти, а също и нашият финансов успех, като вярваме, че ще го постигнем именно чрез предлагане на висококачествено обслужване и изключително вкусна и питателна храна.

Пазарът и финансовите анализи показват, че при стартови разходи от около 170 000 лв. ресторантът ще може да генерира продажби за около 2 600 000 лв. през първата година. През втората и следващите 2-3 години очакваме ръст на продажбите с около 5% годишно.

Нашата дългосрочна цел е развитие на дейността и акумулиране на печалбата докато стане възможно отварянето на втори ресторант, а евентуално в по-далечно бъдеще – верига от ресторанти.

Годинa.

 

4. Цели

1.      Стартиране на дейността на ресторанта, създаване на добър имидж и набиране на относително постоянна клиентела.

2.      Възвръщане на направените инвестиции и реализиране на възможната най-добра печелба

3.      Развитие на дейността, реализиране на нарастване на оборота и печалбата с поне 5% през втората и третата година

4.      Разкриване на втори ресторант

 

5. Маркетингова част

В тази част ще разгледаме в най – широк аспект маркетинговата стратегия на фирмата. Ще стане дума за маркетинговата ориентация на предприятието, за сегментирането на пазара, за нашите силни и слаби страни. Има информация също така за проучванията, които сме направили, във връзка с този проект, а също така и анализ на микро и макро – обкръжаващата среда.

 

5.1 Анализ на обкръжаващата среда

В тази част от бизнес плана, ще Ви запознаем с всички фактори

условия, които оказват влияние на нашето предприятие. Те са две големи групи.

 

                  

5.1.1 Анализ на макрообкръжаващата среда

         В тази група влизат всички фактори, които окзват влияние върху предприятието, но то не може да им повлияе.

§  На първо място идват демографските фактори. Направихме проучване и установихме, че в региона на центъра на София пребивават повече млади хора и тези на средна възраст и във връзка с това проучване определихме и нашите целеви групи клиенти. На база на демографските промени ще се променя и броят на потенциалните клиенти всяка година.

§  Икономически фактори – те също оказват влияние на предприятието. Съобразно доходите си ние трябва да заплащаме ежемесечни данъци. Също така установихме, че има ръст на минималната работна заплата, което предполага по – високи разходи за заплати.

§  Политически фактори и условия – тези фактори са особено важни, тъй като нашето предприятие ще трябва да се съобразява със законовата и правната уредба на страната, за да не се получат пререкания със закона.

§  Климатични и географски условия – те влияят на дейността на предприятието. След направено проучване установихме, че нашето местоположение предполага не много високи температури през лятото, поради близкото разположение до планината Витоша, но въпреки това трябва да бъдат осигурени охладителни системи, за да бъдат доволни нашите клиенти. През зимата трябва да се подсигури много добро отопление, за да се чувстват уютно и комфортно нашите клиенти.

§  Социални фактори и условия, бит и култура – съсласно направени проучвания, установихме, че хората тук в София разчитат и харесват много националната си кухня и ние ще осигурим възможно най – голяма разнообразие от български ястия. Разбира се има почитатели и на чуждестранната кухня, които също ще останат задоволени.

§  Екологични фактори и условия – ние сме се погрижили в голяма степен да не замърсяваме околната среда прекалено много, тъй като използваме екологично чисти, органични продукти, които се разграждат и не се получава излишно замърсяване.

§  Технологични фактори и условия – ние избираме нашата техника да бъде от най – висок клас, за да можем да осигурим невероятната храна на нашите клиенти. Наистина ще трябва да се направят по – големи разходи, но сме предвидили всичко.

§  Конкуренция – ние ще се постараем да елиминираме нашите клиенти с перфектни условия, които ще им предоставим. Отначало ще бъде трудно, но с една добре реализирана рекламна кампания, всичко ще се получи.

 

 

5.1.2Анализ на микрообкръжаващата среда

В тази група влизат всички фактори, които оказват влияние на предприятието, но и то може да им повлияе.

§  Доставчици – направили сме проучване на всички доставчици, и ще изберем тези, които са коректни към нас, т.е. не закъсняват с доставката, нямаме проблеми във финансово отношение и разбира се да ни доставят всичко, което сме поръчали, без липси.

§  Клиенти – ориентирали сме се към няколко групи клиенти. Нашата стратегия е да представим на потребителите най – доброто. Несъмнено с течение на времето клиентите на ресторанта ще се увеличават, ако са доволни от нас.

§  Имидж – тук планираме една рекламна кампания, с която ще целим нашата популярност да расте. Имиджа също ще расте, тъй като хората ще остават доволни. Всеки като е доволен от нещо, го препоръчва и на друг, така че ние ще разчитаме и на самите ни клиенти. Чрез тях да растат продажбите, имиджа и съответно нашата печалба.

 

5.2 SWOT анализ

Нашите конкурентни предимства са:

§  разположението на заведението – в идеалния център на София, където са съсредоточени бизнес и културните контакти на преобладаващата част от хората от целевите групи;

§  разнообразното меню, което ще предлагаме;

§  атмосферата на заведението, която ще създадем;

§  високата квалификация на персонала и отличното обслужване, което ще предложим на нашите клиенти.

 

Недостатъците ни, в сравнение с нашите конкуренти са:

§      един от недостатъците ни е, че сме все още нови на пазара и нямаме нужният имидж. Това предимство на другите може много бързо да бъде компенсирано с една ефективна рекламна кампания.

 

5.3                       Проучване на пазара

 

Собствениците вярват, че пазарът, към който се ориентират, може да бъде сегментиран на четири различни групи. Първата група условно може да бъде наречена „богати самотници”. Втората включва заможни семейства (със среден доход около и над 2500 лв. на месец). Третата група са младежи, търсещи специфична обстановка и уют. Четвъртата група включва поклонниците на здравословното хранене. Разположението на ресторанта в културния и бизнес център на София, дава основание да предполагаме средна ежедневна натовареност на ресторанта около 60%. Направихме проучване на пазара, съобразно нашите целеви групи клиенти.

 

Потенциални клиенти

Ръст

2007

2008

2009

2010

2011

Богати самотници

10 %

20000

22000

24400

26800

29480

Млади щастливци

8 %

15000

16200

17496

18897

20407

Богати семейни

6 %

20000

21200

22472

23820

25250

Поклонници на здравословното хранене

7 %

15000

16050

17173

18376

19662

Други

5 %

10000

10500

11025

11576

12155

Общо

 

80000

85950

92566

99469

106954

 

         5.4 Сегментиране и позициониране на пазара

 

Макар, че в България трудно могат да се намерят големи богаташи, все пак има хора с достатъчно висок доход (около и над 2500 лв. на месец), които могат да си позволят да посещават луксозни заведения от типа на „Жоромай”. Както вече беше посочено, анализът на пазара беше направен с оглед четири групи потенциални клиенти като обединяващите параметри при тях са именно високите доходи и желанието им да прекарат приятни мигове в приятна компания с приятна храна пред себе си.

 

Богати самотници

Повечето от самотните богаташи в наше време се занимават в областта на техниката, и особено с Интернет. Техният живот се ограничава до техните web – страници, кодовете, които пишат, и хората, които им помагат да вземат решенията в този ограничен свят. Те са взаимозависими, но искат да излязат от тези рамки, за да харчат парите, които са натрупали. Тъй като тяхното богатство е спечелено сравнително леко, те много лесно също така се и разделят с тези пари – те харчат големи суми за ядене и пиене.

 

Богатите семейни двойки

Този тип клиенти обръщат внимание на външния си вид,  карат луксозни коли и копнеят за чувството да са част от социалните кръгове, които променят света – дори и по различен начин, отколкото през техните младежки златни години. Ние ще трябва да се приспособим към тяхната екологична идеология и да участваме в благотворителните им акции, за да им помогнем да се разделят с голямата част от парите си.

 

Млади щастливи двойки

Ресторантът ще предлага атмосфера, която ще стимулира хората правят своите любовни срещи и канят своите партньори. Няма да е неприятно за другите, защото ресторантът ще се старае да стане място за социализация, където хората се срещат едни с други и развиват своите познанства. Тези млади двойки изкарват достатъчно и харчат разумни суми за изискана храна и напитки.

 

Поклонници на здравословното хранене и диетите

Менюто, предлагащо храна от естествен произход, екологично чиста и от гарантирани източници ще бъде комбинирана и с нискокалорични, диетични и др. подобни блюда.

 

Предполагаемите цифри относно броя на потенциалните клиенти за година (общо и по групи), са представени в таблицата. Процентите на годишния ръст са хипопетични (на база демографски промени).

 

         5.5 Маркетинг микс

                  

5.5.1 Продуктова полотика

Жоромай предлага ще на своите клиенти модерно и приятно място, великолепна храна в чудесна обстановка. Менюто ще включва подбрани ястия от различни национални кухни и богат избор на качествени вина и напитки. Прогнозите на “Жоромай” ООД са, че по-голямата част от клиентите ще следват предложенията и препоръките на главния готвач при избора на храна. Ястията от различните национални кухни ще се предлагат на посетителите с цел богато и нестандартно меню. В ресторанта ще се предлага здравословна храна, отчитайки тенденцията, обща за ресторантьорството в наши дни, да се обръща повече внимание на рационалното хранене. Планираме да осигурим перфектно обслужване за всички клиенти, което неминуемо ще доведе до успех. Ще приложим непрекъснато разширение на продуктовите групи, с цел привличане на повече клиенти с различни предпочитания и изисквания. И съответно ще елиминираме продуктите, които не вървят добре.

        

5.5.2 Ценова политика

         Нашата ценова политика ще е главно ориентирана към търсенето. Ако търсенето е високо, цената ще се повишават . Ако търсенето спадне, съответно и цените ще намаляват. Ще приложим, временно ценово диференциране, т.е. когато даден продукт върви добре, да расте цената, и обратно. Важен елемент от ценовата политика е  калкулаторно изравняване, т.е. стоки, които са обременени от допълнителни високи разходи, да се продават с по – висока надценка. Стоки, които са по – облекчени от разходите, се продават с по – ниска надценка върху разходите. Методът на ценообразуването ще е себестойност + печалба, като както посочехме по – нагоре, за продуктите, с повече разходи, надценката ще е по – голяма, и обратно.

                  

5.5.3 Дистрибуционна политика

         Организацията на пласмента включва избор на:

§  Канали за пласмент

§  Система за пласмент

§  Търговска агентура

 

Ние сме определили канала за пласмент да бъде директен. Това означава, че доставките ще се извършват директно, без посредници. Директният пласмент ще бъде централизиран и контактите с доставчиците ще се осъществяват от търговски пътници.

            Ние сме взели също така и нужните решения за осъществяване на физическата дистрибуция. Ето какво беше нужно да решим:

§  Организация на транспортирането – транспортр(ирането ще се осъществява с чужд транспорт, при минимални разходи

§  Организация на складовото стопанство – контролът на качеството и количествата на продуктите, доставени в склада ще бъде много строг, за да не се допускат неточности.

§  Оптимизация на обслужванито

 

Особено важни при продажбите са краткото време за доставка, сигурността на доставките и доброто обслужване. Просрочването на времето за доставка води до допълнителни разходи. Също така трябва да бъде преценено и много добре нужното количество продукти за да не се получават извънредни загуби на продукти.

5.5.4 Комуникационна политика

 

         Комуникационната политика има за задача да информира за продукта определените целеви групи купувачи и да предизвика у тях желанието за потребление.

§  Пласмент – чрез различни стимули (най – вече отстъпки) да се постигне положително отношение на обществените среди и потребителите към нашата фирма и продукти.

§  Снабдяване – доставчиците трябва да бъдат стимулирани за навременно снабдяване на предприятието с необходимите суровини и материали.

§  Персонал – целта е да се привлекат квалифицирани специалисти на необходимите ни длъжности, както и в последствие да се задържат на работа във фирмата с по – добро заплащане. Ето какъв е и нашият план за персонала:

 

Нашите планове за персонала предполагат да инвестираме в млад, но високо квалифициран и мотивиран екип. Ще бъде предложено високо заплащане, но и изискванията ще бъдат изключително високи.

 

В таблицата са представени основните категории персонал, бройките и евентуалните стартови заплати, които ще бъдат предложени.

 

Ктегория персонал

Брой

РЗ

РЗ-ОБЩО

Готвач

3

1500

4500

Келнер

10

600

6000

Сомелиер

2

1000

2000

Салонен управител

1

2000

2000

Гардеробиер

2

300

600

Помощен персонал в кухня

6

500

3000

Снабдител

1

600

600

Портиер

2

500

1000

Чистач

2

250

500

ОБЩО

29

 

20200 лв.

 

Увеличение на броя на персонала не се предвижда до момента, до който не се отвори втория ресторант на фирмата. Предвижда се ръст на заплащането, който ще бъде съобразен с качеството на работата.

 

Рекламна стратегия

В най – общи линии, нашата цел ще е да популяризираме нашият ресторант и нашите ястия, колкото е възможно повече. Най – вероятно ще използваме реклама по телевизията, вестниците и радиото. Възможно е и да се направят рекламни листчета, които да се раздават на най – оживените места в столицата. За целта ще наемем временно още няколко души персонал. Рекламата ще е насочена към клиентите от нашите целеви групи. Отначало ще се използва въвеждаща реклама, с която да въведем фирмата и продуктите ни на пазара. След това, като добием нужната популярност, ще използваме поддържаща и напомняща реклама, с която да се задържат равнищата на продажбите, пласментът и съответният пазарен дял. За разграничаване и защита от конкуренцията ще се използав т. нар. стабилизираща реклама. Надяваме се в крайна сметка да бъдат постигнати главните цели – разширяване на пазарния дял и увеличаване на продажбите и пласмента. Това са икономическите цели на рекламата. Неикономическите са:

 

§  Обхващане на възможно най – голям брой потребители

§  Въздействие на рекламата

§  Запомняне на рекламата

 

6. Организационна част

 

В тази част от бизнес плана ще опишем как ще бъде организирана дейността на фирмата.

 

6.1 Организация на дейността

          

“Жоромай” ООД е регистрирана от двама съсобственици – Петьо Величков и Кирил Пенев. Те ще бъдат пълноправни управляващи на дружеството като Петьо Величков ще бъде генерален мениджър, защото притежава обширен управленски опит в организации с персонал между 6 и 45 служители, а Кирил Пенев ще отговаря главно за всички финансови и счетоводни операции. Той има 7-годишен опит като сертифициран счетоводител във фирма “Тропикана” ООД.

Ще бъдат формирани 4 отдела – Маркетингов, Счетоводен, Административен и Търговски, отдел Работа с клиенти, отдел Обслужване на клиенти като всеки отдел ще си има собктвен мениджър. Всички мениджъри на отдели ще бъдат подчинени на главния мениджър на фирмата. По отношение на централизация или децентрализация, предприятието ще бъде децентрализирано. Решенията няма да се взимат само от управителя, а може и от пом. Управителите, ако са упълномощени за това от управителя. По – краткият път за вземане на решения, ще дава възможност за по – бързо и адекватно реагиране на промените и проблемите.

 

6.2 Организация на структурата

         Ние избрахме многолинейната система. Тя води до по – голяма гъвкавост и възможност един сътрудник да бъде натоварен едновременно с няколко задачи, което води до намаляване на разходите за заплащане. Недостатък е, че на един работник могат да бъдат възлагани противоречиви задачи.

 

         6.3 Избор на място

Ние избрахме място за нашият ресторант в центъра на София. Преценихме, че там ще бъде идеалното място, тъй като там са съсредоточени ежедневно най – голям брой хора, и съответно броят на потенциалните ни клиенти е по – голям. Недостатък е, че наемът на помещението е твърде висок, но това е нормално за неговото местоположение.

 

 

 

6.4 Избор на правна форма

            Ресторантът работи като дружество с ограничена отговорност, собственост на своите учредители. При учредяването е внесеи записан капитал на собствениците – 120 000 лв. Изтеглен е кредит от 50 000 лв., гарантиран от Агенция за малкия  бизнес.

Избрахме дружеството да бъде ООД (Дружество с ограничена отговорност) поради следните предимства:

§  Ограничена отговорност на съдружниците, съобразно техните дялове

§  Намалена публичност на ООД, в сравнение с АД

§  Предимство за участие на членовете на семейството, тъй като е много ниска минималната вноска

§  Възможно е учредяване на ЕООД

§  Широки права на съдружниците, по отношение на участие и контрол

 

Все пак ООД има и някои недостатъци:

§  Данъчно облагане като капоталово дружество

§  Строги законови изисквания при увеличаването, респективно намаляването на дружествения капитал

§  Задължителен основен капитал 50000

§  Задължителна публичност

 

7. Финансова част

В тази част от бизнес плана ще представим прогнозните финансови резултати за 3 възможни случая – много добър, среден и много лош.

 

Стартиране на фирмата

За нуждите на ресторанта е взето под наем помещение от 250 м2. То е обзаведено и оборудвано за ресторантски цели и се нуждае от козметичен ремонт и интериорни подобрения. Предвижда се ресторантът да разполага с около 80 места (20 маси).

Финансирането на дейността ще се осъществи с капитал на собствениците – 120 000 лв. и кредит – 50 000 лв. Тези парични средства ще са достатъчни за стартирането на бизнеса и ще се разпределят както следва:

§  наем за първите месец и половина (времето за ремонт)          37 500 лв.

§  разходи за ремонтна дейност (материали и труд)                     23 000 лв.

§  реклама                                                                                                40 000 лв.

§  първоначално зареждане с продукти                                            40 000 лв.

ОБЩО ПЪРВОНАЧАЛНИ РАЗХОДИ:                                               140 500 лв.

 

 

 

7.1 Прогноза за приходите и разходите при най – добрия възможен случай

 

Финансов план  - месечни приходи и разходи

 

 

Финансовият план е съставен при следните изходни данни:

§  брой места в ресторанта                                                             80

§  средна натовареност                                                                   80%

§  среден брой клиенти на ден                                                      64 души

§  средна цена на поръчката на един клиент                              150 лв.

§  приблизителна себестойност на вложените продукти

      около 40% от цената на поръчката                                          60 лв.

§  среден оборот на ден                                                                  9600 лв.

 

 

ПРИХОДИ (лв.)

РАЗХОДИ (лв.)

Среден оборот на месец

288 000

Заплати

20 200

 

 

Осигуровки

7 070

 

 

Наем сграда

25 000

 

 

Електроенергия

5 000

 

 

Вода

600

 

 

Телефон/факс

3 000

 

 

Транспортни разходи

10 000

 

 

Интернет

200

 

 

Реклама

20 000

 

 

Продукти

86 400

 

 

Обслужване на кредит (през първата година)

4580

ОБЩО

288 000

ОБЩО

182 050

 

 

 

 

Прогноза за приходите и разходите за първите 3 години

 

Прогнозата е направена при изходно предположение за 5% - ен ежегоден ръст на оборота.

 

 

 

 

 

 

 

ПЪРВА ГОДИНА

ВТОРА ГОДИНА

ТРЕТА ГОДИНА

ПРИХОДИ

3 456 000

3 628 800

3 810 240

РАЗХОДИ

2 325 100

2 250 855

2 363 397,7

РАЗЛИКА

1 130 900

1 377 945

1 446 842,3

ДАНЪК ПЕЧАЛБА

113 090

137 794,5

144 684,23

ОСТАТЪК

1 017 810

1 240 150,5

1 302 158,1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

240 000

240 000

240 000

ЧИСТА ПЕЧАЛБА

777 810

1 000 150,5

1 062 158,1

 

7.2 Прогноза за приходите и разходите при средни показатели

 

         Финансов план  - месечни приходи и разходи

 

Финансовият план е съставен при следните изходни данни:

§  брой места в ресторанта                                                             80

§  средна натовареност                                                                   60%

§  среден брой клиенти на ден                                                      48 души

§  средна цена на поръчката на един клиент                              150 лв.

§  приблизителна себестойност на вложените продукти

           около 40% от цената на поръчката                                           60 лв.

§  среден оборот на ден                                                                  7200 лв.

 

ПРИХОДИ (лв.)

РАЗХОДИ (лв.)

Среден оборот на месец

216 000

Заплати

20 200

 

 

Осигуровки

7 070

 

 

Наем сграда

25 000

 

 

Електроенергия

5 000

 

 

Вода

600

 

 

Телефон/факс

3 000

 

 

Транспортни разходи

10 000

 

 

Интернет

200

 

 

Реклама

20 000

 

 

Продукти

86 400

 

 

Обслужване на кредит (през първата година)

4580

ОБЩО

216 000

ОБЩО

182 050

 

Прогноза за приходите и разходите за първите 3 години

Прогнозата е направена при изходно предположение за 5% - ен ежегоден ръст на оборота.

 

 

ПЪРВА ГОДИНА

ВТОРА ГОДИНА

ТРЕТА ГОДИНА

ПРИХОДИ

2 592 000

2 721 600

2 857 680

РАЗХОДИ

2 325 100

2 236 122

2 347 928

РАЗЛИКА

266 900

485 478

509 752

ДАНЪК ПЕЧАЛБА

26 690

48 548

50 975

ОСТАТЪК

240 210

436 930

458 777

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

120 000

150 000

170 000

ЧИСТА ПЕЧАЛБА

120 210

286 930

288 777

 

7.3 Прогноза за приходите и разходите при най – лошия възможен случай

 

Финансов план  - месечни приходи и разходи

 

Финансовият план е съставен при следните изходни данни:

§  брой места в ресторанта                                                             80

§  средна натовареност                                                                   30%

§  среден брой клиенти на ден                                                      24 души

§  средна цена на поръчката на един клиент                              150 лв.

§  приблизителна себестойност на вложените продукти

      около 40%  от цената на поръчката                                         60 лв.

§  среден оборот на ден                                                                  3600 лв.

 

ПРИХОДИ (лв.)

РАЗХОДИ (лв.)

Среден оборот на месец

108 000

Заплати

20 200

 

 

Осигуровки

7 070

 

 

Наем сграда

25 000

 

 

Електроенергия

5 000

 

 

Вода

600

 

 

Телефон/факс

3 000

 

 

Транспортни разходи

10 000

 

 

Интернет

200

 

 

Реклама

20 000

 

 

Продукти

86 400

 

 

Обслужване на кредит (през първата година)

4580

ОБЩО

108 000

ОБЩО

182 050

 

 

 

 

Прогноза за приходите и разходите за първите 3 години

 

 

ПЪРВА ГОДИНА

ВТОРА ГОДИНА

ТРЕТА ГОДИНА

ПРИХОДИ

1 296 000

1 490 400

1 639 440

РАЗХОДИ

2 325 100

1 707 680

1 622 296

РАЗЛИКА

- 1 029 100

- 217 280

17 144

ДАНЪК ПЕЧАЛБА

-

-

1 714,4

ОСТАТЪК

от monieka92 06.09.2012, ученичка на 23 от София

благодаря

от dilyana.petrova на 29 години на 06 сеп 2012
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Студенти от 4-ти курс по Маркетинг
Тест по маркетингови изследвания
професионален тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Изходен тест по маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс в БСУ.
(Труден)
27
19
1
5 мин
24.07.2013
Тест по маркетинг за 4-ти курс
изходен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Семестриален изходен тест за изпит по маркетинг, провеждан в УНСС, включващ всякакъв тип въпроси по целия материал за студенти 2-ри курс. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
25
30
1
6 мин
12.07.2013
» виж всички онлайн тестове за студенти от 4-ти курс по маркетинг
Mатериали в помощ на домашната
 

“Международен маркетинг при електронната търговия”


Курсова работа по Международен маркетинг и електронна търговия!
 

Курсова работа по Международен маркетинг


Курсова работа по Международен маркетинг.
 

Бизнес план - Ресторант

01 дек 2007
·
3,643

Кратко описание на бизнес-идеята и продукта (услугата). Пазар, сегмент, обем, конкуренти...
 

Бизнес, стратегическо и маркетингово планиране

16 ное 2008
·
126

Стратегията и планирането вървят ръка за ръка. Без формален план, дори най-добрата стратегия, може да бъде обречена на неуспех (провал)...
 

Маркетингов анализ на "Бони Оборот Холдинг"


В настоящата курсова работа Ви представяме данните,които намерихме за работата и функционирането на фирма “Бони оборот Холдинг” ЕООД,нейната маркетингова среда на микро и макро равнище,която влияе върху правилността във функционирането и...
 

Проучване и анализ на маркетинговата стратегия на компания Практикер


Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” Курсова работа Тема: Проучване и анализ на маркетинговата стратегия на Практикер ЕООД Изготвил: Компанията Практикер, със седалище в Германия (Саарландия).....
 

Бизнес план на “ Фитнес център “ZONA 22” ООД ”


Курсова работа по дисциплината "Бизнес планиране и контрол". Писана е от мен лично за фирма, която не съществува, но идеята ми хареса....
 

курсова работа по маркетинг


курсова работа на тема маркетинг анализ на фирма (Маркетинг микс)
 

План за развитие на собствен бизнес


Задачата на нашия екип е да разработим бизнес план, по наш избор. За да развием идята трябва да определим бюджет, необходим за реализацията на проекта. За целта провeрихме възможностите за теглене на кредит от различни банки, погасяването им и лихвения пр
 

Бизнес план

13 яну 2011
·
770

Бизнес план за 2008-ма година на ЗММ "Металик" АД - Пазарджик...

Потърси помощ за своята домашна:

Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения