Преглед на домашна работа
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:

Образът на жената според творбата "Жена" на Блага Димитрова - ЛИС

Образът на жената според творбата "Жена" на Блага Димитрова - ЛИС

1

отговор

103

посещения
Отговори (1-10 от 1)
Активност в домашните:
Надежност:
88%
Одобрение:
12%
Няма публикувани домашни
Постижения: » виж всички
+1 точка
от 1 глас

Да се представи точно смисълът на понятието жена в съвременния свят е безкрайно сложно и трудно. Поетесата Блага Димитрова обаче е изразила в стихотворението си „Жена” своята лична оценка и възприятие както от позициите на творец, така и от гледната точка на своята принадлежност към тази част от човечеството. Всичко, казано в стиховете й, има определено дълбок нравствено-етичен и философски аспект.

Поетичният изказ е съотнесен с конкретната насоченост на творбата - да разкрие същността на „загадката", наречена жена. Началото на стихотворението има характер на сентенция, на изстрадана мъдрост: „Как тревожно е да си жена!” Това сякаш е ключ към проникване в многоизмеримата съдба на жената. Тя е проявление на всичко, което облагородява света и го прави по-добър и по-красив. Тя е противодействие на разрушителните, деградиращи сили и обстоятелства, срещу които смело се възправя със своята духовна извисеност:

Красота и усмивка да бъдеш
сред всекидневния сив кръговрат,
вярност - срещу изменчивия вятър,
нежност - в загрубелия свят.

Всичко това е призванието на жената - в един свят, в който не е леко човешкото съ-ществуване. Контрастното съпоставяне като художествен похват представя много точно трудната женска съдба като противоборство срещу всичко онова, което нарушава хармонията в човешкия живот - еднообразието („сив кръговрат”), неустойчивостта на ценностите („изменчивия вятър”), липсата на нежност. В тази съдба са вплетени невидимите нишки на любовта и нежността, които движат света напред. Единствено пълното себеотдаване може да промени обстоятелствата, да спаси духовната същност на хората, към които жената изпитва привързаност и обич. Нейният истински пътеводител е сърцето. То я ръководи в избора й, то й посочва пътя, който ще следва, въпреки всички препятствия по него, защото този избор за нея е свят. Лирическата героиня има моралната сила да поеме риска, с който я обвързва сърдечният й избор, и да носи кръста си докрай:

От безбрежните пътища земни
най-рискования да избереш –
безразсъдния път на сърцето –
и докрай да го извървиш.

Любовта е властна повеля в живота на жената според стиховете на Блага Димитрова. Това я сродява с лирическата героиня на Елисавета Багряна в нейната творба „Потомка”. Именно любовта определя пътя на жената и тя й се подчинява без остатък. Като се вслушва в гласа на сърцето си, се изправя срещу всички възможни прегради и смело, почти безразсъдно ги преодолява.
Метафоричният образ на съзидателното начало, на една пословична всеотдайност е пресъздаден въздействащо чрез символите на светлината и благородството. Тук почти всеки стих носи дъха на житейската мъдрост:

Твоя единствена радост да бъде
радост да даваш ...
Да бъдеш в нощта светло прозорче,
което чака, първа стъпка,
събудила утрото.

Смисловите антоними в следващите стихове насочват към значението на великото присъствие на жената в живота на мъжа. Нейната привидна слабост е всъщност нейната сила, нежността и любовта й са ключ към сърцето на силния, на мъжа. Нравствената й извисеност и устойчивост придават и на него издръжливост в житейските бури и изпитания. От душата на „слаборъката” жена идва безкористната подкрепа за човека, когото обича. Ето това означава за лирическата героиня „да подкрепиш ръката корава”. Още по-голяма сила има в духовната извисеност, изразена чрез прошката, на която тя е способна:

И непростимото да простиш...

Съзидателното начало е присъщо за жената - да съгради дом, да създаде живот и да го запази. Но нещо повече от това е страшното изпитание, за което тя намира кураж и сила: „...да градиш живот от отломки...” Изпитанията на променливата съдба могат да разрушат изграденото с обич гнездо. Житейските бури могат да разбият кораба, отправил се към безбрежния океан на щастието, за което мечтаят влюбените. Като птицата феникс обаче жената може да възроди разбитото щастие и да съгради нов живот „от отломки”, преодоляла болката и раната в сърцето си в името на семейното благоденствие. Тази истинска жертвеност я въздига до святост.

Освен всичко друго, тя е и майка - най-значимото на този свят. Най-голямото тайнство - създаването и раждането на живота -е поверено на нея. Нейното всеотдайно сърце е способно да забрави себе си в грижата за новия живот, съзнавайки изключителната отговорност, която носи пред света. Майчинството поетесата отбелязва като естествено продължение на любовта между мъжа, и жената, но скрепена като вечност:

Да продължиш в един детски вик
дългата мълчалива целувка.
Вечност да сториш от краткия миг.
Твоите прострени ръце за прегръдка
люлка да станат за нов живот.

Обвързаността на любовта с новия живот лирическата изповедница в творбата възприема като най-отговорната и най-благородната мисия в живота си:

Бъдещето да носиш в утроба.

До своето сърце тя отглежда и съхранява това бъдеще на човешкия свят, но и продължава да бди над него в безсънните нощи, като отдава всичката си безкористна любов и грижа. Закрилница на своето дете, тя излъчва светлината на душата си за него. Пътят й като майка отново е борба с изпитанията на житейския кръговрат:

Нощем над него безсънна да тръпнеш,
светла като звездоокия свод.
Всяка детска усмивка - със бръчка
да заплатиш и в косите със скреж.

Скъпа е цената на майчинството, но затова е висока и несравнима. В него се сливат едновременно радостта и страданието, което превръща жената майка в нещо свято. Особено силно въздействие имат метафоричните сравнения: „светла като звездоокия свод” и „сълза по сълза на новото стръкче/ своята хубост да предадеш”.

Тази извечна роля на майка и жена героинята приема не като тежка орис, а като висока отговорност. Тя се покорява на съдбата си да бъде майка, защото е способна на възвишена жертвеност в името на живота. Сравнена с „Потомка” на Елисавета Багряна, лирическата героиня тук обръща погледа си навътре, към съкровените ценности на живота, които трябва да съхрани и пренесе във времето, но не само за себе си. Подобна саможертва не е присъща на „потомката”. Тя търси за себе си освобождението от оковите на предписанията и родовите закони. Следва любимия си по зова на сърцето, волна като вятъра, неподвластна на ограниченията. Затова тя признава: „Може би съм грешна и коварна...” В своя път към щастието се опитва да преодолее отредената й от традицията покорност и така утвърждава своята душевна сила. Такава е предшественицата, такава е и нейната потомка в новото време. Елисавета Багряна акцентира именно върху това.

Лирическата изповедница на Блага Димитрова е наша съвременничка, която познава добре и традициите, и новите реалности на живота. Тя също осмисля съществуването си като мост между минало, настояще и бъдеще, но оформя един обобщен образ на вечната жена като любима и майка. Тя е способна дори да крепи света, като дава всичко от себе си. С мъдрост заявява:

Саможертва е да си жена.

Смисълът на този високо хуманен жест към другите в сложния и противоречив свят е изключително възвисен:

И до ранена, разбита гръд
чистите извори да защитаваш –
просто, за да съществува светът.

Емблематичното значение на израза „чистите извори" насочва към сакралните цен-ности на човешкия свят-всичко онова, което трябва да се опази ненакърнено в своята нравствена основа, за да има светлина в живота на хората, да има вяра в доброто. Така осмислена саможертвата приема възможно най-високата стойност. Пълното себеотдаване на жената в нейната изключителна жертвеност е изразена точно и пределно ясно:

Нищо за себе си да не оставиш.

Това напомня пламъкът на огъня, който гори, за да даде топлината и светлината, изгаряйки всичко докрай.Дълбоко интелектуалният размисъл на лирическата изповедница подчертава осъзнатата напълно роля на жената във времето и в обществото. Тя носи с достойнство своята отговорност като майка и любима, тя раздава сърцето си докрай, но знае в името на какво прави това. И то е казано кратко, но ясно, с човешка съпричастност „... просто, за да съществува светът.”

Именно това дава основание за естествена гордост у героинята на Блага Димитрова: „Горда съм, че съм жена!” Това е един напълно логичен, достоен финал на искрената лирична изповед. Зад нея стои дълбоко умъдреният поглед към живота и света, изпълнен с превратности и предизвикателства, особено за нежната му половина - жената. Тя обаче се оказва достатъчно духовно извисена, когато обича и опазва живота с „ чистите извори”.

Стихотворението „Жена” на Блага Димитрова навлиза в най-сложните въпроси на човешкото съществуване, за да утвърди образа на жената в реалния живот в нейния най-светъл лик и тя да получи своето достойно признание.

 

виж и тук: http://download.pomagalo.com/660207/jenata+lyub ...

от Dima555 16.05.2012, потребител от София
Какъв е твоят отговор ?
Онлайн Тестове за Ученици от 8-ми клас по Литература
Тест по литература за 8-ми клас
междинен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Тестът обхваща следните произведения, изучавани в 8 клас: "Крадецът на праскови", "Песен за човека", "Потомка", "Жена". Може да се използва като контролно. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
158
1
14.10.2013
Тест по литература за 8-ми клас на тема: Творчеството на Димчо Дебелянов и Николай Лилиев
тематичен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Тематичен тест по литература за 8-ми клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
455
1
1 мин
07.11.2013
» виж всички онлайн тестове за ученици от 8-ми клас по литература
Mатериали в помощ на домашната
 

Жената - един необикновен свят

20 яну 2008
·
573

Поетесите и писателките в българската литература са малко, но ако се запитаме коя е поетесата на силата и емоцията, на скритата същина на словото и на експериментите в областта на художественото изразяване – това със сигурност е Блага Димитрова...
 

Образа на българската жена в "Потомка"

30 яну 2008
·
1,377

Главните образи в "Потомка". За българската жена и нейните стремежи за свобода.
 

Модерно и фолклорно в поемата "Ралица"

19 мар 2008
·
1,149

Поемата „Ралица” на Пенчо Славейков е всичко друго, но не и наивно-сантиментална творба със съзерцателна отвлеченост, която представя безметежна любов. Макар да проявява близост с народо-песенното начало, творбата разкрива „модерната” идея на автора за..
 

"Жена" - един необятен свят

07 юни 2008
·
401

Насочва към научни дирения във всички сфери на познанието поради природната си изначалност да дава живот, да вдъхновява живот, да опазва живота, да определя както преходното, така и вечното в него.
 

„Силата на любовта” в стихотворението „Потомка” от Е.Багряна

23 дек 2009
·
91

В стихотворението „Потомка” Е.Багряна защитава правото на жената да бъде по-свободна, по-силна и обичана, отрежда ново място на жената - отвъд ограниченията на бита ...
 

Жената - любов, дълг и всеотдайност

09 апр 2011
·
242

Блага Димитрова е поетесата, която по прекрасен начин ни въвежда в света на жената - любяща, подкрепяща, самоотвержна. Тя разсъждава върху болките, надеждите и стремежите на лирическата си героиня...
 

Жената е любов дълг и всеотдайност

25 май 2011
·
60

През целия си дълъг творчески път поетесата Блага Димитрова търси отговор на въпросите за човешкото съществуване. Нейната лирическа героиня изповядва изстрадалата си лична позиция, бори се срещу безразличието и примирението...
 

Едноименното стихотворение “Жена” на Блага Димитрова

07 юни 2011
·
90

Блага Димитрова е българска писателка, поетеса и литературен критик. Нейното литературно творчество е разнообразно в тематично и в жанрово отношение. Тя твори през хх-ххi век. Умира на 81 години...
 

Страданието и любовта са взаимно обвързани и неделими (Блага Димитрова)

24 сеп 2011
·
45

Изгубеното е донесло страдание на индивида, но си струва заради любовта. От творбата струи светлина, радост, дори своеобразната свобода, която е намерена по друг начин. Силата е ясно изразена, нова сила, друга, по-различна...

Потърси помощ за своята домашна:

Намери частен учител

Ваня Пенчева
преподава по Литература
в град Бургас
с опит от  11 години
246 20

Стела Стоянова
преподава по Литература
в град Бургас
с опит от  1 години
227 24

виж още преподаватели...
Подобни домашни
Последно разгледали домашната
Сродни търсения