Домашни работи от Ученици по Химия от Пловдив
1 - 15 от 74
Изразете химичните преходи
1. Изразете химичния преход. етан → хлороетан → бутан → хлоробутан → 1-бутанол → бутанал → бутанова киселина 2. Изразете химичния преход. хлорометан → ...
добавена от linalee11 07.10.2018
1
9
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
Органична химия СПЕШНО!!!!!!!!!
   1.Как може да се обясни фактът ,че мравчената киселина е редуктор? Изразете взаймодействието с амонячен разтвор на сребърен оксид? 2.Подредете по възходящ ред съобразно силата им следнит ...
добавена от genho.1978 07.04.2018
0
5
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
йонна, полярна и неполярна химична връзка
Между кои атоми може да се образува йонна, ковалентна полярна и ковалентна неполярна връзка? /: Na ; Cl ; O ; Mg ; K ; F ; Ca ; Br Запишете с химична формула тези вещества.   Благод ...
добавена от dumdididum 22.11.2017
1
4
Активност в домашните:
Надежност:
23%
Постижения:
Химия 9 КЛАССС спешноо
Някой има ли тестовете по химия за 9 клас
добавена от veskobanev 06.12.2016
0
4
помощ молд ви за 7 клас
Запишете правилото за съставяне на химични формули, като използвате за пример оксида на сярата, в който сярР...
добавена от katqtonkova 14.11.2016
2
9
По химия за домашна работа
Определения за неутрална среда,основна среда и кисилинна среда
добавена от krisi.manolova 10.01.2016
1
9
Активност в домашните:
Надежност:
60%
Одобрение:
17%
Изразете с йонни и електронно-йонни уравнения реакциите,
ЗАД.1 Изразете с йонни и електронно-йонни уравнения реакциите, като ги изравните и покажете електронния преход. А/ Аl+HCL=AlCl3+H2 Б/Al+Fe2O3=Al2O3+Fe В/Zn+AgNO3=Zn(No3)2+AG Г/ Na+HCL=NaCl+H2 Д/ Zn ...
добавена от peponcho 14.10.2015
0
3
Малко помощ по ХИМИЯ Спешно е!!!!
1. За химичните елементи от VІА гр. на периодичната система се отнася зависимостта: а) елемент метал > просто вещество метал > киселинен оксид > основа б) елемент неметал > просто вещество неме ...
добавена от tzko690554 22.06.2015
1
5
приготвяне на стандартени разтвори от киселина и от основа
Алгоритъм за приготвяне на 0,3N HCL, V=1000куб.см.
добавена от sanq_69 03.05.2015
0
1
Химия 9 клас помощщ спешно
Изразете с електронно-йонни уравнения окислително-редукционните процеси и посочете окислителя и редуктора. Fe + CuSO4 →FeSO4 + Cu
добавена от simona.radeva99 23.04.2015
1
5
Преходи по Химия за Натрии
Na-> A ->Na2CO3 Na-> B ->Na2CO3 Определете кои са веществата А и В. Изразете с уравнения преходите.
добавена от vesi.gribacheva 23.02.2015
1
3
Активност в домашните:
Няма отговори
Уравнение!!!!Спешно!!!!!!!!!!
C2H6+? > C2H4
добавена от kir4o99 18.02.2015
0
2
По химия спешно е за утре.
В уравненията са допуснати грешки коригирайте ги: Mg+H2S4 ->MgSO4+H2O H2SO4+Al(OH)3 -> Al2(SO4)3+H2O ZnO+SO3->ZnSO3 H2SO4+NaOH->Na2SO4+2H2O
добавена от tzko690554 05.02.2015
1
5
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Одобрение:
20%
Постижения:
Химия 8 клас окислително-редукционни процеси
Определете кои от изразените с уравнения реакци са окислинелно-редукционни.Означете електронните преходи в окислително-редукционните процеси: -Ca(OH)2+2HCl-->CaCl2+2H2O -Cuo+H2-->Cu+H2O -Mg+H2SO4-- ...
добавена от keiti99 21.01.2015
0
18
Нещо за флуоида, помощ
Някой с повече информация за флуоида?Знам че се съдържа във водата и предпазва цъбите от разрушаване.Нещо друго, ако знаете, което ще ми бъде от полза???
добавена от simona.radeva99 05.01.2015
0
3

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Химия
Пловдив
Ученици