Eлена  олева
преподава по ћатематика
в град ѕловдив
ƒомашни работи от ”ченици в 8 клас от ѕловдив
1 - 15 от 631
рШрЊсГрњрµрЇсВрЊсР р≥ сГсЗрЄрїрЄсЙрµ!!!
»нспектор отива в училище и попада в един клас. «абел€зва, че когато и да задава въпрос, всички ученици вдига ...
добавена от katqtonkova преди 16 дни
1
7
рШрЊсГрњрµрЇсВрЊсР р≥ сГсЗрЄрїрЄсЙрµ!!!
»нспектор отива в училище и попада в един клас. «абел€зва, че когато и да задава въпрос, всички ученици вдига ...
добавена от katqtonkova преди 16 дни
0
1
помощ молд ви за 8 клас
(-6x-1)^2-9(2x+1)(2x-1)
добавена от katqtonkova преди 29 дни
2
6
забележителни точки в триъгълник
задача 1: “риъгълникът ABC е вписан в окръжност. ƒиаметърът на окръжността , перпендикул€рен на AB пресича дъгата AB, прилежаща на ъгъл ACB, в т.M, а CM пресича страната AB в т.D. Ќамерете AD и BD, ...
добавена от Kalina3005 18.06.2017
1
4
забележителни точки в триъгълник
Ќека AA1 BB1 CC1 са височините в триъгълник ABC с ортоцентър H , а M N и P са пресечените точки на правите AA1 BB1 CC1 с описаната около триъгълника окръжност. ƒокажете че HA1=A1M , HB1= B1N, HC1=C ...
добавена от Kalina3005 18.06.2017
2
4
забележителни точки в триъгълник
в триъгълник ABC CH и CL са съответно височина и ъглополов€ща през върха C . јко CM е медиана и ъгъл HCL е равен на LCM то ъгъл ABC=90 градуса
добавена от Kalina3005 18.06.2017
1
5
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
“екстова задача за 8 клас. —ѕ≈ЎЌќ!!!
¬ два съда са налети сокове от малини и €бълки. ¬ първи€ съд 75% от сместа е малинов сок, а останалото е €бълков. ¬ъв втори€ съд 37.5% от сместа е €бълков сок, а останалото е малинов сок. ѕо колко  ...
добавена от martinko12 10.06.2017
1
7
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
—пешно, домашно по математика!
ƒиагоналите на четириъгълника ABCD се пресичат в точка O под прав ъгъл.† a) докажете, че
добавена от dumdididum 30.05.2017
1
4
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
+1 точка
ѕомощ!!!! ѕавел ¬ежинов У¬ един есенен ден по шосетоУ
—ѕ≈ЎЌќ!! Ѕих искал да намер€ информаци€ за творбата на ѕавел ¬ежинов “¬ един есенен ден по шосето“, като кога, къде и как е издадена, на колко езика е преведена, как са илюстрирани в ми ...
добавена от liyliak 10.05.2017
1
5
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
—пешно домашно по математика
’ордите AC и BD в окръжност к се пресичат в т.Q а правите AB и CD - в т.– (външна за окръжността). јко отношението между дъгите AD и BC e 5:2 и ъгъл APD=15○ да се намер€т ъгъл AQB, ъгъл ACD и ...
добавена от dumdididum 25.04.2017
1
3
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
ѕќћќў!!!! «ј ”“–≈≈≈≈!! Ѕлагодор€ ви предваритилно.
— какви видове имена е назовано женското лирическо-аз в стихотворението ѕотомка?  акви са граматическите характеристики?
добавена от konstantina2000 17.04.2017
0
3
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
≈се на тема "„овекът и изкуството"
«дравейте, тр€бва ми есе на тема "човекът и изкуството". Ѕлагодар€ ви предварително
добавена от dumdididum 10.04.2017
1
3
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
+1 точка
≈се "моето семейство-мо€та крепост"
“р€бва ми есе на тема "моето семейство - мо€та крепост". Ѕлагодар€ предварително
добавена от dumdididum 12.03.2017
1
4
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
—пешно домашно по математика, благодар€ ви предварително
»мам домашно за решаване на системни линейни уравнени€, не усп€х да реша н€колко от т€х.. да се реши чрез заместване: x + †4y = -2 7x - 2y = 1 † да се реши чрез събиране: 3x ...
добавена от dumdididum 22.02.2017
1
6
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
«адача по ‘изика, спешно е!
 олко литра вода с температура 20 градуса и колко литра вода с температура 80 градуса тр€бва да се смес€т,за да се получат 300литра вода с температура 40 градуса?
добавена от kiki.keremidchieva 21.02.2017
0
4

ѕотърси помощ за сво€та домашна:

»збрани критерии за търсене

ѕловдив
”ченици
8 клас
–ј«√Ћ≈ƒј…“≈ ƒќћјЎЌ»“≈ –јЅќ“»

ѕо ”чилища

—ќ” "—в. ѕаисий ’иле ... (46) ≈√ "ѕловдив" (39) ѕ√≈≈ (38) ѕ√’““ ( “’¬ѕ " Bела  ... (34) ≈√ "»ван ¬азов" (27) —ќ” "—в.  лимент ќхр ... (24) —ќ” —¬. "ѕатриарх ≈в ... (23) ѕрофесионална гимназ ... (19) ќћ√ "јкад.  ирил ѕо ... (18) √’ѕ "—в. —в.  ирил и ... (17) ќ” "ƒимитър “алев" (16) 117 —ќ” "—в.св. ирил ... (16) —ќ” "ѕ.  р. яворов" (16) —ќ” "—имон Ѕоливар" (15) ѕ√—ј√ (—троителен те ... (13) 159-о ќ” "¬асил Ћевски" (11) —ќ” "—вети —едмочисл ... (10) —ќ” "„ерноризец ’рабър" (9) ѕ√ћ“ "ѕроф. ÷в. Ћаза ... (8) ќ” " ’ристо Ѕотев " (8) 86 ќ” "—в. лимент ќх ... (8) —ќ” "—в. —в.  ирил и ... (7) ќ” "¬асил Ћевски" (7) друго (7) Ќационална търговска ... (7) —ќ” "—вети ѕатриарх  ... (6) ‘≈√ "≈кзюпери" (6) ѕ√¬јƒ "’р. Ѕотев" (6) ќ”"–айна  н€гин€" (6) ќ” " н€з јлександър ≤" (6) 9збммб (6) —ќ” "ƒимитър ћатевски" (5) —ќ” "’ристо √руев ƒа ... (5) —ќ” "—в. —офроний ¬р ... (5) —” "¬асил Ћевски" (4) ќ” "ƒушо ’аджидеков" (4) ќ” "јлеко  онстантинов" (4) Ќ√ за сценични и екр ... (4) —ќ” "÷ар —имеон ¬елики" (4) ќ” "√еорги Ѕенковски" (4) ќ” "ƒраган ћанчов" (4) ќ” "ƒ-р ѕетър Ѕерон" (4) ќ” "≈лин ѕелин" (4) 19 —ќ”"≈лин ѕелин" (4) —ќ” "Ќикола …онков ¬ ... (4) „√ по информатика и  ... (4) —ќ” "Ѕрат€ ћиладинови" (4) —ќ” "—в. ѕатриарх ≈в ... (4) —ќ”''Ћюбен  аравелов'' (4) ќ” "’ристо Ѕотев" (3) ќ” "—¬.—¬. »–»Ћ » ћ≈ ... (3) ѕ√“ "ѕрофесор д-р јс ... (3) ќ” " очо „естеменски" (3) ѕ√“" ѕроф. д-р јсен  ... (3) Ќ“√ "¬асил Ћевски" (2) ќ” "«ахари —то€нов" (2) „—ќ” "ƒружба" (2) ќ” "ѕаисий ’илендарс ... (2) ќ” "’ристо —мирненски" (2) sou hristo smirnenski (2) ќ”"≈кзарах јнтим1" (2) патриарх евтими (2) —ќ” "’р. Ѕотев" (2) ќ” "“одор  аблешков" (2) Ќ”ћ“» "ƒобрин ѕетков" (2) —ќ” " онстантин ¬ели ... (2) —ќ” "Ћюбен  аравелов" (2) —оу"ѕ. р.яворов" (2) Ќ“√ "¬асил Ћевски" (1) ќ” "¬иктори€ и  рико ... (1) сед (1) Ќ” "—вети  лимент ќх ... (1) —’”»» У÷анко ЋавреновФ (1) Ќ” "’ристо Ѕотев" (1) ќ” "¬асил Ћевски", – ... (1) ќ” "–айна  н€гин€" (1) —ќ” ѕатриарх ≈втимий (1) ќ” "јлеко  онстантинов" (1) sou" liuben karavelov" (1) —ќ” "  onstantin Vel ... (1) ќ”"—вети свети  ирил ... (1) ѕрофесионална гимназ ... (1) ѕ√—“ "ѕеньо ѕенев" (1) ќ” "—в. —в.  ирил и  ... (1) ќ” "√ео ћилев" (1) ќ” "—в. —в.  ирил и  ... (1) „астно ќ” с ранно чу ... (1) ќ ” "—в. —в.  ирил и ... (1) —ќ”"јсен залатаров" (1) —”"¬асил Ћевски" (1) ѕейо  рачолов яворов (1) —ќ” "’р.Ѕотев" (1) —ќ” "»ван ¬азов" (1) PGSAG (1) ќ” "—в. —в.  ирил и  ... (1) —ќ” "—в.  онстантин  ... (1) ќ” "яне —андански" (1)  ратка инжа и (1) dimitar talev (1) —ќ”"—в.—едмочисленици" (1)
още училища...

ѕо “еми

тр€бва (45) ако (43) тема (36) спешно (31) мол€ (21) математика (21) помощ (19) есе (19) триъгълник (19) есе тема (18) мол€ помогнете (18) колко (16) помогнете (15) съчинение разсъждение (14) точка (14) —пешно (13) утре (12) съчинение (11) интерпретативно съчи ... (11) скрити вопли (11) зимни вечери (11) намерете (11) благодар€ предварите ... (11) между (10) човека (9) —ъчинение разсъждение (9) как (9) домашна (9) може (9) като (9) клас (8) ѕомощ (8) какво (8) »Ќ“≈–ѕ–≈“ј“»¬Ќќ —Џ„» ... (8) —крити вопли (8) ƒимчо ƒебел€нов (8) ћол€ помогнете (8) името (8) към (8) крадецът праскови (7) преди род€ (7) лис (7) със (7) «имни ¬ечери (7) задача (7)  лас (7) корени (7) презентаци€ (6) които (6) или (6) има (6) трансформиращ прераз ... (6) във (6) Ћинейни уравнени€ (6) триъгълника (6) “ема (6) квадратни уравнени€ (6) Ѕлагодар€ предварите ... (6) семе (5) дервишово семе (5) математика клас (5) успоредник (5) скорост (5) дебел€нов (5) Ћ»— (5) “рансформиращ прераз ... (5) —ъчинение (5) решете (5) ƒервишово семе (5) българи€ (4) истори€ (4) английски език (4) разказа (4) страните (4) лицето (4) един есенен (4) ≈сенен ден (4) задача математика (4) каква (4) ѕролетен ƒъжд (4) защо (4) глава (4) уравнение (4) песен човека (4) Ѕългари€ (4) правоъгълен триъгълник (4) при (4) ъгъл (4) уравнени€ (4) ”тре (4) окръжност (4) ≈дна (3) праскови (3) героите (3) част (3) 6ти клас (3) литература (3) изкуството (3) Ѕългарско царство (3) върху (3)
още теми...
Ќамери частен учител

Eлена  олева
преподава по ћатематика
в град ѕловдив
с опит от  6 години
1 255 33

÷онка —пасова
преподава по јнглийски език
в град ѕловдив
с опит от  4 години
132 24

виж още преподаватели...