ƒомашни работи от ”ченици в 12 клас
1 - 15 от 735
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
ѕостижени€:
«адача по хими€ ( ’идролиза)
«адача.1 ¬одните разтвори на кои съедиени€ оцвет€ват лакмуса в син цв€т : CH3OH , H2O,H2O2,CsOH, HONO2, Mg(OH)2, Ba(OH)2, Zn(OH)2, HOClO3, KOH, Cr(OH)3 «адача 2 »зразете хидролизата на Pb(NO3)2 ...
добавена от paula_1999 преди 3 дни
0
7
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
¬ъпроси за железни€т светилник
1. “еми и мотиви в романа 2. —труктура на романа 3. ¬одещи образи 4.  ои са героите нокещи пром€ната 5.  и от образите в романа са трагични и защо
добавена от hawa23 преди 11 дни
0
9
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
ѕроект за ≈— - кога са създадени първите отраслови организации
»де€та: "  ога са създадени първите отраслови организации, етапите на разширение и органи на управление"
добавена от pamela.mekushina преди 15 дни
0
2
јктивност в домашните:
Ќадежност:
100%
ѕостижени€:
 ои от изброените вещества и в каква последователност ще използвате за получа€ане на 2,4,6-тринитротолуен ; натриева основа , бром, концентрирана азотна киселина, калциев карбонат, концентрирана с€рна киселина, въглища, натрий, вода, метан, водород?
 ои от изброените вещества и в каква последователност ще използвате за получа€ане на 2,4,6-тринитротолуен ; натриева основа ,бром, концентрирана азотна киселина, калциев карбонат, концентрирана с€р ...
добавена от genho.1978 преди 19 дни
0
1
јктивност в домашните:
Ќадежност:
100%
ѕостижени€:
ќрганична хими€ —ѕ≈ЎЌќ!!!!!!!!!
† †1. ак може да се об€сни фактът ,че мравчената киселина е редуктор? »зразете взаймодействието с амон€чен разтвор на сребърен оксид? 2.ѕодредете по възход€щ ред съобразно силата им следнит ...
добавена от genho.1978 преди 19 дни
0
2
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
ѕостижени€:
Ќужда€ се от помощ по хими€
«адача 1 ƒа се получи поливинилхлорид от метан. «адача.2 ƒа се получи поливинилхлорид от алуминиев карбид .
добавена от paula_1999 преди 24 дни
0
5
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
ѕостижени€:
ќкислително-редукционен процес
»зравнете долу посоченото химично вазимодействие и определете окислител€ и редуктора H2S+ K2Cr2O7 + H2SO4 > S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H20
добавена от paula_1999 преди 27 дни
0
4
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
"≈лектра" от различните автори
—ъпоставка на "≈лектла" от различните автори. ќбема да е 3/4 листа. ‘ормата да бъде Ћ»— или есе.
добавена от beloslava.simeonova.7 21.03.2018
0
4
рЫрЄсВрµсРр∞сВсГсРр∞ 6 рЇрїр∞сГ
ѕлан на 1ва глава на принцът и прос€кът
добавена от vm_minkov 14.03.2018
0
0
јктивност в домашните:
Ќадежност:
50%
ѕостижени€:
Ќикола ¬апцаров тест спешноо
ћол€ ви, помогнете! † Ѕ) „овешките желани€ често подтикват към действи€, които не отговар€т на възможностите.† √) „овек греши, когато се стреми към неща, по-примамливи от това, което при ...
добавена от vili199 08.03.2018
0
7
јктивност в домашните:
Ќадежност:
50%
ѕостижени€:
“ест за Ќикола ¬апцаров 12 клас
1. ƒопишете изречението: ≈динствената, издадена приживе стихосбирка на ¬апцаров носи заглавието ……………………..† † 2. —ветът на ¬апцароват ...
добавена от vili199 07.03.2018
0
8
ќрганизаци€ на банкет с пълно обслужване по случай сватба
ќрганизаци€ на банкет с пълно обслужване по случай сватба
добавена от zai4eto75 04.03.2018
0
4
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
рШрЊсДрЊсРрЉр∞сЖрЄрЊрЊр∞ рЊсГрЄр≥сГсРрµрЊрЊсГсВ рЊр∞ р∞рЊр∞рїрЄрЈр∞
ƒомашна
добавена от mitko_995 21.02.2018
0
1
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
≈се по св€т и личност.—пешно,благодар€!!!
≈се по св€т и личност,спешно: —ъвременните "номади" - в опит за придвижване по социалната стълбица.
добавена от hrisi_drew_bieber 19.02.2018
0
4
рҐрµсГсВ сЕрЄр≥рЄрµрЊр∞ рЄ рµрЇрЊрїрЊр≥рЄсЯ
“ест 40 въпроса хигиена и екологи€
добавена от petio_983 15.02.2018
0
1

ѕотърси помощ за сво€та домашна:

»збрани критерии за търсене

”ченици
12 клас
–ј«√Ћ≈ƒј…“≈ ƒќћјЎЌ»“≈ –јЅќ“»

ѕо ѕредмети

Ћитература (263) —в€т и личност (71) ћатематика (46) Ѕългарски език (32) √еографи€ (21) »стори€ (20) ‘илософи€ (16) ’ими€ (12) ћаркетинг (10) »нформатика, »“ (10) »кономика (10) јнглийски (9) “уризъм (9) ћениджмънт (9) —троителство (7) »стори€ на Ѕългари€ (7) Ѕиологи€ (7) ƒруги (7) ‘изика (6) јнглийски език (6) —четоводство (6) —татистика (5) Ѕизнес комуникации и ... (4) ѕредприемачество (4)  омпютърни системи и ... (4) ѕсихологи€ (4) ≈лектроника (4) ѕедагогика (3) —елско стопанство (3) ћашинознание и машин ... (3) ’игиена (3) ‘инанси (3) ѕрограмиране (3) ≈кологи€ (3) Ѕанково дело (3) ≈нергетика (3) ƒвигатели с вътрешно ... (3) ћикроикономика (2) »кономика на предпри ... (2) Ќемски (2) ѕромишленост и произ ... (2) ’ранително-вкусова п ... (2) јрхитектура и градоу ... (2) ћеханика (2) ћедицина (2) ≈лектротехника (2) ‘инанси на фирмата (2) Ѕиохими€ (2) –елиги€ (2) „ужди езици (2) »кономика на туризма (2) ћузика (2) ‘изкултура и —порт (2) ћорско право (1) Ѕизнес статистика (1) јналогова схемотехника (1) ѕублична администраци€ (1)  ултура и изкуство (1) “ехнически науки (1) ≈тика (1) јгробизнес (1) “ехнологии, машини и ... (1) «астрахователно дело (1) —пециална педагогика (1) —оциална психологи€ (1) „овекът и обществото (1) Ѕизнес администраци€ (1) ≈вропейска интеграци€ (1) Ѕиохимично инженерство (1) —ъвременна българска ... (1)  орабни силови уредб ... (1) »ндустриален мениджмънт (1) –егионална геологи€ (1) ‘ренски (1)  редитен анализ (1)  ултурологи€ (1) ‘изика на електрични ... (1) јвтомобили, трактори ... (1) –еторика (1) »кономика на труда (1) ќбща хирурги€ (1) ћакроикономика (1) √рафични техники и о ... (1) ≈тнологи€ (1) ќрганизаци€ и функци ... (1) ‘изиологи€ на животн ... (1) ћикробиологи€ (1) “еори€ на парите (1) “ехнологи€ за пречис ... (1) Ќова българска литер ... (1) —оциологи€ (1) Ѕизнес анализ (1) ≈стетика (1) »зобр. изкуство (1) »кономически анализ (1) ќртодонти€ (1) –адиоелектроника (1) ѕраво (1) јнализ на фирма (1)
още предмети...

ѕо √радове

—офи€ (178) ѕловдив (66) ¬арна (63) Ѕургас (25) –усе (25) ѕлевен (18) Ўумен (16) —тара «агора (16) Ѕлагоевград (15) ¬идин (14) ћонтана (14) —ливен (13) ¬раца (13) —илистра (12)  азанлък (12) ¬елико “ърново (10) ѕазарджик (10) ¬елинград (9)  ърджали (9) √оце ƒелчев (8) ƒобрич (7) ямбол (6) Ћ€сковец (6) “ро€н (5) Ћом (5)  юстендил (5) јйтос (5) √енерал “ошево (5) ’асково (5) –азград (5) јсеновград (4) ƒимитровград (3) Ћовеч (3) —амоков (3) —опот (3) –азлог (3) √орна ќр€ховица (3) √аброво (3) —уворово (3) јнтоново (3) —мол€н (3)  нежа (3)  очериново (3) ƒолни чифлик (2) «латоград (2)  озлодуй (2) —евлиево (2) Ѕалчик (2) „ервен бр€г (2) —воге (2) Ќова «агора (2) јприлци (2) “ърговище (2) “етевен (2)  румовград (2) –акитово (2) Ѕрацигово (2) Ѕанско (2) Ѕелене (2) Ћевски (2) ’исар (2) ƒупница (2) Ѕотевград (2) √лавиница (2) јксаково (2) –аковски (2) —тралджа (2) √ул€нци (1) —ъединение (1) ƒулово (1) ѕоморие (1) —атовча (1)  остенец (1) «авет (1) ƒевин (1) —редец (1) ћинерални бани (1) ¬ълчедръм (1) ѕровади€ (1)  арлово (1) —андански (1) ƒългопол (1) —вищов (1) Ѕобошево (1) –аднево (1) ’аджидимово (1) Ѕаните (1)  ресна (1)  ирково (1) Ѕерковица (1) ƒр€ново (1) ѕървомай (1) —ептември (1) ѕетрич (1) Ѕ€ла (1) —унгурларе (1) “ервел (1) ќр€хово (1) Ѕ€ла —латина (1)
още градове...

ѕо “еми

тема (50) тр€бва (50) есе (38) спешно (32) —пешно (21) есе тема (18) ако (18) помощ (18) какво (17) св€т личност (15) може (14) “ема (14) как (13) мол€ (13) анализ (11) българи€ (11) има (11) утре (10) при (10) презентаци€ (9) гео милев (9) јтанас ƒалчев (9) помогнете (9) ѕомощ (9) или (9) интерпретативно съчи ... (8) »Ќ“≈–ѕ–≈“ј“»¬Ќќ —Џ„» ... (8) мол€ помогнете (8) железни€т светилник (7) ѕрезентаци€ (7) јнализ (7) поемата септември (7) Ѕългари€ (7) какви (7) преразказ (7) литература (7) благодар€ предварите ... (7) европа (6) към (6) лис (6) далчев (6) ћол€ помогнете (6) трансформиращ прераз ... (6) “рансформиращ прераз ... (6) разказа (6) …ордан …овков (6) със (6) като (6) защо (6) домашна (5) доклад (5) проблеми (5) христо смирненски (5) човека (5) между (5) септември гео (5) —ъчинение разсъждение (5) съчинение разсъждение (5) клас (5) бизнес план (5) кои (5) днес (4) светилник (4) живота (4) тютюн (4) математика (4) фирма (4) ъгъл (4) работа (4) въпроси (4) един (4) Ћ»— (4) 12 клас (4) милев (4) св€т (4) любовта (4) ∆елезни€т светилник (4) Ћитература (4) характеристика (4) истори€ (4) Ѕизнес план (4) реферат (4) реферати (4) задачи (4) значение (3) текст (3) задача (3) стихотворението (3) бизнес проект (3) коментирайте (3) “ютюн (3) под игото (3) върху (3) лицето (3) истори€та (3) –≈‘≈–ј“ (3) септември (3) графично (3) ƒоклади (3) план (3)
още теми...
Ќамери частен учител

ƒаниела √енчева
преподава по »стори€
в град ѕловдив
с опит от  66 години
5 503 32

ёли€  оева
преподава по √еографи€
в град —офи€
331 19

виж още преподаватели...