ƒомашни работи от ”ченици в 12 клас
1 - 15 от 2,143
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
»нтерпретативно съчинение на тема любовта срещу ограничаващите норми на патриархалната общност в ''Ѕългари от старо време''
ћол€ ви помогнете ми†
добавена от nikol.dimitrova_4179 21.06.2017
0
5
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
р§рШрЧрШрЪрР 10 рЪрЫрРрҐ рҐрЮрЯрЫрШрЭрЭрЮ рШрЧрЫрЇрІрТрРрЭрХ р§рЮрҐрЮрХр§рХрЪрҐ
Ќ”∆ƒјя —≈ —ѕ≈ЎЌќ ќ“ ѕќћќў
добавена от hohojumper8162 20.06.2017
1
12
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
р§рШрЧрШрЪрР 10 рЪрЫрРрҐ рҐрЮрЯрЫрШрЭрЭрЮ рШрЧрЫрЇрІрТрРрЭрХ р§рЮрҐрЮрХр§рХрЪрҐ
Ќ”∆ƒјя —≈ —ѕ≈ЎЌќ ќ“ ѕќћќў
добавена от hohojumper8162 20.06.2017
0
1
јктивност в домашните:
Ќадежност:
90%
ќдобрение:
73%
ѕостижени€:
мол€ви утре имам тест
 аква част от начални€т брой €дра на радиоактивен полоний –о - 206 ще останат след 36 денонощи€, ако той има период на полуразпадане 9 денонощи€?
добавена от salihe88 07.06.2017
0
8
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
 урсова –абота «ащита
«дравейте. Ќужда€ се от н€какви материали свързани с електронното правителство в јвстри€. јко н€кой може да помогне, ще съм страшно благодарна.
добавена от hrisitheidiot 06.06.2017
0
8
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
техника на движени€та на координаци€ бруст
ѕЋјЌ  ќ—ѕ≈ “-“≈’Ќ» ј Ќј ƒ¬»∆≈Ќ»я“ј Ќј  ќќ–ƒ»Ќј÷»я Ѕ–”—“
добавена от prett 31.05.2017
0
2
јктивност в домашните:
Ќадежност:
100%
ѕостижени€:
ћатематика!!!!!!!!!!
¬ ромба ABCD (A < 90∞) от върха D е спусната височина DH към страната ј¬, ко€то пресича диагонала ј— в точка –. Ќе е в€рно, че: ј) ABP ≅ ADP; Ѕ) CBP ...
добавена от Deepika 29.05.2017
1
9
јктивност в домашните:
Ќадежност:
100%
ѕостижени€:
ћатематика!!!!!!!!!!
¬ърху отсечката ј¬ е взета точка —. ¬ различни полуравнини относно правата ј¬ са построени квадратите ACMN и CBPQ. јко ABN = 20∞, намерете големината на BNQ в градуси.
добавена от Deepika 29.05.2017
1
3
јктивност в домашните:
Ќадежност:
100%
ѕостижени€:
ћатематика!!!!!!!!!!
¬ъншни€т ъгъл при върха — на ABC е 110∞. јко симетралата на страната ј¬ пресича страната ј— в точка Q и BQ е перпендикул€рна на AC, големината на ABC в градуси е:
добавена от Deepika 29.05.2017
2
6
јктивност в домашните:
Ќадежност:
100%
ѕостижени€:
ћатематика!!!!!!!!!!
¬ъншно за ромба ABCD, в който BAD = 40∞, е построен квадратът DCPQ. јко ќ и ќ1 са пресечните точки на диагоналите съответно на ромба и квадрата, намерете големината на Dќ1 ќ в градуси
добавена от Deepika 29.05.2017
2
4
јктивност в домашните:
Ќадежност:
100%
ѕостижени€:
ћатематика!!!!!!!!!!
¬ трапеца ABCD ADB = 90∞, CH ⊥ AB, AB = 2.AD и AC = 2.CH. Ќе е в€рно, че: ј) BMC ≅ DOC; Ѕ) ABD ≅ BAC; ¬) BHC ≅ ODA; √) ADO ≅ BCO.†
добавена от Deepika 29.05.2017
3
8
јктивност в домашните:
Ќадежност:
100%
ѕостижени€:
ћатематика!!!!!!!!!!
¬ъншни€т ъгъл при върха ј на ABC е 105∞. јко симетралата на стра- ната ¬— пресича страната ј— в точка L и ABL = ACB, големината на ABC в градуси е:
добавена от Deepika 29.05.2017
1
5
јктивност в домашните:
Ќадежност:
100%
ѕостижени€:
ѕреобразувайте пр€ката реч в изречението в непр€ка, като запазите основното глаголно време и спазите правилата за пунктуационно оформ€не. Ц
. – »скаш ли да се състезаваме кой пръв ще стигне до върха? – попита брат ми, като ме погледна предизвикателно ѕо н€колко начина мол€!!!
добавена от Deepika 21.05.2017
1
5
јктивност в домашните:
Ќ€ма отговори
тематично годишно разпределение по музика за 2 клас
тематично годишно разпределение по музика за 2 и 3 клас
добавена от selisa 20.05.2017
0
3
јктивност в домашните:
Ќадежност:
100%
ѕостижени€:
ƒидактическа задача: ѕрочетете текста и го преразкажете от името на ћал€ка
»з „¬ойната на таралежите” - Ѕрат€ ћормареви† ƒецата върв€ха по але€та сломени, обидени и унизени. –ухнаха надеждите им за олимпийска и световна слава. »зчезнаха розовите перспектив ...
добавена от Deepika 20.05.2017
0
3

ѕотърси помощ за сво€та домашна:

»збрани критерии за търсене

”ченици
12 клас
–ј«√Ћ≈ƒј…“≈ ƒќћјЎЌ»“≈ –јЅќ“»

ѕо ѕредмети

ћатематика (684) Ћитература (536) —в€т и личност (144) Ѕългарски език (88) √еографи€ (54) »стори€ (54) ‘илософи€ (36) ‘изика (32) »нформатика, »“ (25) јнглийски (25) »кономика (22) Ѕиологи€ (20) —четоводство (20) ’ими€ (19) ћениджмънт (17) ћаркетинг (17) »стори€ на Ѕългари€ (17) Ќемски (13) “уризъм (12) ƒруги (12) ѕсихологи€ (11) ≈тика (11) јнглийски език (11) —татистика (10) ѕредприемачество (9) Ѕизнес комуникации и ... (8) —троителство (8) ≈лектроника (7) ’ранително-вкусова п ... (6) „ужди езици (6) „овекът и природата (5) “ехнологи€ на кулина ... (5) Ѕанково дело (5) »кономика на предпри ... (5) ћузика (5) ћашинознание и машин ... (5)  омпютърни системи и ... (5) ѕрограмиране (5) —таробългарска литер ... (4) –елиги€ (4) јвтомобили, трактори ... (4) ≈кологи€ (4) ‘инанси (4) ≈нергетика (4) ≈лектротехника (4) ‘инанси на фирмата (4) ‘ренски (4) „овекът и обществото (3) –уски (3) ѕедагогика (3) »кономика на туризма (3) »стори€ на българска ... (3) ћеханика (3) ћедицина (3) ƒвигатели с вътрешно ... (3) —тарогръцка литература (2) ћикроикономика (2) јлгебра и теори€ на  ... (2) Ќова българска литер ... (2) ќрганизаци€ и функци ... (2) јналогова схемотехника (2) —елско стопанство (2) ѕромишленост и произ ... (2)  омуникационна техни ... (2) јрхитектура и градоу ... (2) ∆урналистика (2) —оциална психологи€ (2) ћениджмънт проекти (2) «астрахователно дело (2) ќснови на управлението (2) —ъвременна българска ... (2) ѕраво (2) ‘изкултура и —порт (2) —оциологи€ (2) “ранспорт и ос (1) ≈котуризъм (1) ћорско право (1) »кономика и мениджмъ ... (1) »нформационни технол ... (1) Ѕизнес статистика (1) ѕублична администраци€ (1) Ѕанково счетоводство (1) ѕравна социологи€ (1)  ултура и изкуство (1) “ехнически науки (1) “руд и трудови отно ... (1) –адиоелектроника (1) јрхеологи€ (1) ‘изика на океана, ат ... (1) ’игиена (1)  лиматологи€ (1) √еографи€ на страните (1) »спански (1) —топанска истори€ (1) јгробизнес (1) “ранспорт (1) “ехнологии, машини и ... (1) √еодези€ (1) √еометри€ и топологи€ (1)
още предмети...

ѕо √радове

—офи€ (563) ѕловдив (169) ¬арна (165) Ѕургас (95) –усе (92) —тара «агора (49) ¬раца (48) ѕлевен (44) Ўумен (44) ¬идин (40) ƒобрич (40)  ърджали (38)  азанлък (35) —илистра (32) ¬елинград (30) ямбол (30) —ливен (28) Ћовеч (28) ћонтана (28) ¬елико “ърново (26) Ѕлагоевград (24) ѕазарджик (21) ѕанагюрище (19) √оце ƒелчев (17) √аброво (16) –аднево (16) ’асково (14) јйтос (12) јсеновград (12) –азград (11) —амоков (11)  юстендил (10) ƒимитровград (10) јксаково (10) ѕерник (9) јнтоново (9) “ърговище (9) √енерал “ошево (9) Ѕ€ла (9) —опот (8) ƒр€ново (8) Ћом (8) “ро€н (7) Ћ€сковец (7) ’арманли (7) Ћевски (6) ƒулово (6) Ѕотевград (6) √орна ќр€ховица (6) ѕровади€ (6)  нежа (6) Ѕелене (5) ƒолни чифлик (5)  остенец (5) Ќеделино (5) ѕетрич (5) —мол€н (5) —унгурларе (5) ќр€хово (4) Ѕалчик (4) –азлог (4) „ерноочие (4) —воге (4) —ливница (4) —атовча (4)  румовград (4) „ирпан (4) —ептември (3) ћомчилград (3) ƒве могили (3) ≈лин ѕелин (3)  озлодуй (3) —евлиево (3)  аварна (3) ѕоморие (3) Ѕелоградчик (3) ѕавел бан€ (3) —уворово (3) —вищов (3) »хтиман (3) —андански (3) –аковски (3)  ирково (3) –оман (3) ƒупница (3) ѕавликени (3)  очериново (3) ¬ълчи дол (2) «латоград (2) ¬ърбица (2) „ервен бр€г (2) ¬ършец (2) »сперих (2) ƒжебел (2)  алофер (2) Ќова «агора (2) —редец (2)  остинброд (2) ѕирдоп (2)
още градове...

ѕо “еми

тр€бва (136) тема (102) ако (101) спешно (82) есе (68) помощ (55) намерете (52) може (51) лицето (43) —пешно (43) има (41) при (40) какво (36) мол€ (34) триъгълник (33) св€т личност (33) колко (33) математика (33) мол€ помогнете (32) как (31) помогнете (30) 12 клас (30) задача (28) геометри€ (28) клас (27) като (27) или (26) към (26) есе тема (25) основата (25) презентаци€ (24) защо (23) утре (23) анализ (20) българи€ (20) точка (20) “ема (20) между (19) които (19) ѕомощ (19) домашно (17) ћол€ помогнете (17) със (16) лис (16) доклад (16) ъгъл (16) задачи (16)  лас (16) какви (15) един (15) текст (15) върху (15) математика клас (15) степен (14) работа (13) пирамида (13) ≈дна (13) преразказ (13) основен ръб (13) јнализ (13) характеристика (12) литература (12) истори€ (12) човека (12) н€кой (12) съчинение разсъждение (12) гео милев (12) поемата септември (12) Ѕългари€ (12) јтанас ƒалчев (11) стереометри€ (11) каква (11) …ордан …овков (11) тютюн (11) “рансформиращ прераз ... (11) трансформиращ прераз ... (11) окръжност (11) кои (11) равнобедрен триъгълник (11) логаритми (11) —ъчинение разсъждение (11) ѕрезентаци€ (10) стихотворението (10) равнобедрен трапец (10) интерпретативно съчи ... (10) личност (10) бизнес план (10) Ѕизнес план (10) христо смирненски (10) благодар€ предварите ... (10) уравнението (10) далчев (9) задачи математика (9) разказа (9) намери (9) разликата между (9) бай ганьо (9) всички (9) европа (9) железни€ светилник (9)
още теми...
Ќамери частен учител

ƒаниела √енчева
преподава по »стори€
в град ѕловдив
с опит от  66 години
5 477 29

ёли€  оева
преподава по √еографи€
в град —офи€
306 19

виж още преподаватели...