Домашни работи зададени от ellie7719195
1 - 15 от 70
Есе. Помощ!!!!!!!!!!!!!!!!
Тема: За или против законите на природата.
добавена от ellie7719195 вчера
1
6
Есе. Моля помогнете!!!
Тема: Любовта във всичките си измерения.
добавена от ellie7719195 преди 2 дни
0
6
Есе на Английски. Спешно!!!!
Тема: The beast day my live.
добавена от ellie7719195 преди 2 дни
1
9
Публично изказване на тема:
смисала на завещанието ,,Алеф-Учи се,,
добавена от ellie7719195 09.05.2018
0
1
Наситени едновалентни алкохоли
Изразете с уравнения следните генетични преходи: CH4→CH3I→C2H6→C2H5CI→C2H5OH→C2H4 CH4→CH3I→CH3OH→CH3ONO2
добавена от ellie7719195 25.02.2018
1
5
Биоразнообразието.Моля помогнете.Спешно е!!!!!!!
Проучете един защитените природни обекти в България-изгответе съобщение за него.
добавена от ellie7719195 28.01.2018
1
5
Бъдеще на биосферата.Моля помогнете!!!!!!!
Есе на тема ,,Как си представям бъдещето на биосферата''
добавена от ellie7719195 22.01.2018
0
2
Интерпретивно съчинение.
Съдбата на жената в гърция(Юкаста,Исмена,Антигона,Електра)
добавена от ellie7719195 22.01.2018
0
2
Изучаване на поведението.Спешно за утре!!!!Моля помогнете!!!!
Опишете поведението на своя домашен любимец.
добавена от ellie7719195 15.01.2018
0
1
Екосистеми.Спешнооо!!!!!!!
1.Изчислете количеството енергия, в което разполага всяко звено на хранителната верига съставена от;детелина,жаба,скакалец,змия,орел-змияр.Посочената хранителната верига е типична за определен вид  ...
добавена от ellie7719195 28.12.2017
0
4
Задачи върху метан.Моля помогнете!!!!!!
  1.Изразете с уравнения процесите, които показват механизма на  получаване на дихлорометан . 2.Напиште формулите на съединение, полученото от метан, в който три водородни атома са заместен ...
добавена от ellie7719195 27.12.2017
2
5
Кръговрат на веществата.Моля помогнете!!!!!!
Представете на кратко чрез схема.Кръговрат на едно вещество - водата,въглерода,кислорода,азота,сярата,фосфора.
добавена от ellie7719195 04.12.2017
0
1
Задачи върху валентност и степен на окисление.Моля помогнете!!!
1.Като ползвате структурните формули , пресметнете степента на окисление на въглерода в: графит,диамант,СН4 (метан),С2Н6 (етан),С2Н4 (етилен),С2Н2 (ацетилен) и Н2СО3.  
добавена от ellie7719195 28.11.2017
1
7
Изменение на екосистемите от човека.Спешноо!!!
1.Подгответе кратко съобщение, в който обърнете внимание на ползата и вредата от човешката дейност за екологичното равновесие. 2.Напишете есе на тема: ,,В стемежа си да задоволи своите непосред ...
добавена от ellie7719195 28.11.2017
0
1
Шеста песен срещата на Хектор с Антромаха.
Какъв смисъл откривате в Vl песен на Илиада.
добавена от ellie7719195 22.11.2017
1
7

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

ellie7719195
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ

По Теми

тема (4) върху (3) колко (3) ако (3) със (3) които (3) при (2) коя (2) така (2) права (2) даден (2) как (2) съчинение (2) окръжността (2) АВС (2) авс (2) коаксиален кабел (1) При (1) формула за функциона ... (1) ДМ (1) определете (1) ДМ на фукцията (1) повестта (1) изгражда (1) каква представа (1) войната (1) линейна функция (1) 3 (1) мерна единица (1) Целзий (1) Тема (1) Любовта (1) любовта (1) българския език (1) има (1) Българския език (1) време (1) която (1) на (1) графиката (1) страна (1) страни (1) образ (1) равнобедрен триъгълник (1) образа (1) силвина (1) СИЛВИНА (1) намерете (1) изразите (1) името (1) или (1) руфат (1) трансформиращ прераз ... (1) Трансформиращ прераз ... (1) изречения (1) Изречения (1) дискусия (1) Дискусия (1) русия (1) кои (1) Русия (1) избор (1) между (1) ситуации (1) комуникативни ситуации (1) кое (1) трябва (1) вида (1) Йордан Йовков (1) какво (1) преди родя (1) йовков (1) елин пелин (1) презентация (1) полуостров (1) балканския полуостров (1) защитените територии (1) Презентация (1) мечти (1) училище (1) есе (1) стихотворение (1) височината (1) Есенен ден (1) един есенен (1) преразказ (1) триъгълника (1) окръжност (1) аор (1) Правата (1) функция (1) живот (1) равни (1) трапец вписан (1) трапеца (1) изгрев (1) пролетен (1) художествено описание (1) дъгите (1) сбит преразказ (1)
още теми...