Николай Ненков
преподава по Математика
в град София
Домашни работи зададени от Калинка Маринова
1 - 15 от 5
забележителни точки в триъгълник
задача 1: Триъгълникът ABC е вписан в окръжност. Диаметърът на окръжността , перпендикулярен на AB пресича дъгата AB, прилежаща на ъгъл ACB, в т.M, а CM пресича страната AB в т.D. Намерете AD и BD, ...
добавена от Kalina3005 18.06.2017
1
5
забележителни точки в триъгълник
Нека AA1 BB1 CC1 са височините в триъгълник ABC с ортоцентър H , а M N и P са пресечените точки на правите AA1 BB1 CC1 с описаната около триъгълника окръжност. Докажете че HA1=A1M , HB1= B1N, HC1=C ...
добавена от Kalina3005 18.06.2017
2
5
забележителни точки в триъгълник
в триъгълник ABC CH и CL са съответно височина и ъглополовяща през върха C . Ако CM е медиана и ъгъл HCL е равен на LCM то ъгъл ABC=90 градуса
добавена от Kalina3005 18.06.2017
1
7
домашна по математика от свойства на ъглополовящи в триъгълник
Нека AA1, BB1 и CC1 са вътрешни ъглополовящи в триъгълника ABC. Ако ъгъл ACB е 120 градуса , докажете че триъгълник A1B1C1 е правоъгълен. Моля, помогнете.
добавена от Kalina3005 28.02.2016
2
5
задача с думи - част от число
математика за 5 клас ЗАДАЧА: В един самолет 1/9 от местата са заети от деца, жените заемали с  1/12 повече от местата , заети от децата, а мъжете с 1/15 повече от местата заети от жените. К ...
добавена от Kalina3005 24.05.2014
3
12

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Калинка Маринова
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ