Домашни работи зададени от Dani Draganova
1 - 15 от 20
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Физика - Закон на Ом
1.Реклама представя нов електрически уред за много икономичен. Според нея съпротивлението на уреда е 50 Ω и при включването му в електрическата мрежа с напрежение 220 V , той консумира само 2 ...
добавена от daniela292929 22.11.2017
1
8
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Илиада- Ахил и Агамемнон
1.Как поетът въвежда слушателя в свадата между Ахил и Агамемнон? Какви традиционни похвати използва Омир и какво ново внася? 2.Коментирайте думите на стария Нестор за качествата на Ахил и Агаме ...
добавена от daniela292929 19.11.2017
0
10
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Моля помогнете им!Спешно е!
Направи синтактичен анализ на изреченията,за да откриеш обстоятелствени пояснения в тях. Трансформирай изреченията така,че да замениш обстоятелствените пояснения с прилагателни-сказуемни определени ...
добавена от daniela292929 13.10.2015
1
9
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Моля помогнете ми спешно е
Повдигнете на квадрат: а)(a-b+c)2 б)(2x-3y-z)2
добавена от daniela292929 08.10.2015
3
11
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Моля помогнете ми спешно е
1.Защо Аr и Mr са безразмерни величини?
добавена от daniela292929 08.10.2015
2
6
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Моля помогнете ми! Спешно е!
Извършете действията: а) (3a+7)2-a.(3-7a)2 Б) -(x-y)2+5.(1-x)2-3.(y-1)2 В) 6.(x-1)2-5.(x-2)2+4.(x-5)
добавена от daniela292929 29.09.2015
3
12
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Помогнете ми спешно е
Извършете степенуването: а) (x+1)2= б) (x-1)2= в) (a+1)2= г) (2x+1)2= д) (x+a)2=
добавена от daniela292929 28.09.2015
2
5
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Моля помогнете ми! Спешно е!
Намерете формула за повърхнината на правилна четириъгълна призма с основен ръб а и околен ръб b. Изчислете повърхината на призмата (в dm2) при а=8cm и b=1=5 dm.
добавена от daniela292929 24.09.2015
1
6
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Моля помогнете ми! Спешно е!
Най-малката стойност на израза А=(2x-1).(x-2)-x.(x-5) e:
добавена от daniela292929 24.09.2015
1
6
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Моля помогнете ми! Спешно е!
Намислих едно число и го умножих с (-5). Полученото произведение намалих с 15 и получих сбора на числата (-3) и 8. Намисленото число е:
добавена от daniela292929 24.09.2015
1
3
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Моля помогнете ми! Спешно е!
Докажете тъждествата: а) (x-2).(x-3)=x.(x-7)+(x+3) б) (2x+3).(x-4)=2.(x2-6)-5x   в) 3x2-2x.(x+3)=x.(x-6)  г) 5-(x+2).(x-2)=(x+3).(3-x)
добавена от daniela292929 24.09.2015
1
4
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Моля помогнете ми! Спешно е!
Докажете, че равенствата не са тъждества: а) (2x+1).(x-2)(2x-1).(x+2) б) (x2+3).(x2-1)=x2.(x2+2)
добавена от daniela292929 24.09.2015
2
8
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Моля помогнете ми! Спешно е!
Намислих едно число. Увеличих го с 1308. Полученото число напалих 9 пъти и получих 207. Кое число съм намислил?
добавена от daniela292929 23.09.2015
3
9
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
Моля помогнете ми спешно е
Правоъгълен триъгълник с катети 3см и 6см е завъртян около по-големия си катет. Обемът на полученото тяло в кубически сантиметри е:
добавена от daniela292929 18.09.2015
2
9
Активност в домашните:
Няма отговори
Постижения:
-1 точки
Моля помогнете ми спешно е
За x=23-32 стойността на израза 5.|x-2|-3|-x|-(-4)2 e:
добавена от daniela292929 18.09.2015
3
4

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Dani Draganova
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ