Домашни работи зададени от Aneta Cenova
1 - 15 от 44
мАТЕМАТИКА ЗА 4 КЛАС
НОК (4,5,2,3,7,1)
добавена от aneta.cenova 25.02.2013
4
15
Тест от няколко задачи по математика! Помощ!
(1) В триъгълник АВС ъгъл ВАС = 15 градуса и ъгъл АВС = 75 градуса. Ако АВ = 20 см, лицето на триъгълник АВС е? (2) В остроъгълния АВС CD е височина и ъгъл ВАС = 45 градуса. Върху страната ВС е ...
добавена от aneta.cenova 23.02.2013
1
36
+1 точка
Ъглополовяща на ъгъл
Зад. ( 1) Дадено: равнобедрен триъгълник АВС. Ъгъл АСВ = 120 градуса. СL = 8 cm. CL - ъглополовяща. Да се намери АС. Зад. ( 2 ) Дадено: равнобедрен триъгълник АВС. СD - височина и ъгъл АDE = ъг ...
добавена от aneta.cenova 23.02.2013
3
30
Математика за 7 клас !
(1) Дадено: Δ ABC (CA = CB) ; CN - ъглополовяща на външния ъгъл при върха С. Да се докаже, че СN е успоредна на АВ (2) Дадено: ΔАВС ; СО1 - ъглополовяща на ∠ ACB ; BO1 - ъглопол ...
добавена от aneta.cenova 23.02.2013
2
35
Уравнения и неравенство! Помощ ако може
(1)  За коя стойност на параметъра m корените на уравнението 5x - m = 2(x+ 0,5) са по големи от 2? (2). Намерете за кои стойности на параметъра m сборът от корените на уравнението | x - m + 3 | ...
добавена от aneta.cenova 23.02.2013
2
31
Математика за 7 клас ! Моля някой да ми помогне!!!
Дадено: ΔABC и ΔA1B1C1- остроъгълни ; AC = A1C1 ;∠BAC = ∠B1A1C1 ; AD = A1D1- височини. Да се докаже: а) ∠ ACB = ∠ A1C1B1 ; б) BC = B1C1 Дадено: ΔА1B1C1 (∠C ...
добавена от aneta.cenova 23.02.2013
1
22
молба / заявление ! български език за 7 клас
Какви слабости са допуснати в ученическия текст заявление?   Уважаеми господин Иванов, Заявявам Ви, че не съм пропуснал нито една тренировка и съм абсолютно подготвен за състезанието. Т ...
добавена от aneta.cenova 23.02.2013
2
42
Неравенства!! Математика за 7 клас! Моля за помощ
Ако а < b, докажете, че са в сила неравенствата: а) 2а + 5 < 2b + 5 б) a - 1 (цялото върху три) < b - 1 (цялото върху три) в) 7 - а > 7 - b
добавена от aneta.cenova 23.02.2013
2
30
Неравенства!! Математика за 7 клас
Като използвате свойствата на числовите неравенства, от първото неравенство получете второто: а) а < 3 -> 2а + 5 < 11 б) а > -2 -> 1 - 3а < 7
добавена от aneta.cenova 23.02.2013
1
31
Математика за 7 клас ! Моля някой да ми помогне за тази задача !!!
В триъгълник ABC (ъгъл C= 90 ° ) височината CD разполовява ъглополовящата AL . Намерете големината на ъгъл ABC. Благодаря предварително
добавена от aneta.cenova 23.02.2013
1
50
Моля помогнете ми! Наистина е много важно! Много благодаря ! :)
"да имаше крила, щеше да го вземе и да хвръкне с него" - Теза от поне 6 изречения (Една Българка)
добавена от aneta.cenova 20.02.2013
0
27
Моля за помощ за теза от 6 изречения върху "Една българка"!
"да имаше крила, щеше да го вземе и да хвръкне с него" - Теза от поне 6 изречения (Една Българка)
добавена от aneta.cenova 20.02.2013
2
35
Моля помогнете ми! Благодаря Ви предварително!
"да имаше крила, щеше да го вземе и да хвръкне с него" - Теза от поне 6 изречения (Една Българка)
добавена от aneta.cenova 20.02.2013
0
18
+1 точка
Домашното ми ! Който иска, може да ми помогне!
Трябва ми една задача! Който иска може да ми помогне! Значи госпожата ни даде за домашна да направим пътешествие в Азия . Примерно "Отидох в Китай, след това отидох до китайската стена. Хареса ми , ...
добавена от aneta.cenova 18.02.2013
1
41
+2 точки
Може ли г-жа Радка Кънчева да реши домашната, тя обяснява най-добре!!!
Задача (1) Дадено: ΔABC ; α:β:γ = 1:6:5 ; BB1 = 6 cm - височина. Да се намери: а) α, β, γ ; б) АС и SΔABC   Задача (2) Дадено: ΔАВС - ост ...
добавена от aneta.cenova 18.02.2013
1
29

Потърси помощ за своята домашна:

Избрани критерии за търсене

Aneta Cenova
РАЗГЛЕДАЙТЕ ДОМАШНИТЕ РАБОТИ