Домашни работи отговорени от Галя
1 - 15 от 14
Активност в домашните:
Няма отговори
Задача по математика 8 клас
В равнобедрения трапец ABCD, с ъгъл 450 , височината е 2 см. Намерете разстоянието между средите на диагоналите на трапеца
добавена от anton.emanuilov_fb 03.12.2017
2
11
Еквивалентно неравенство и неравенство
1. При коя стойност на параметъра m са еквивалентни неравенствата: 5m(x-1) ≤ 8(x+3)   и   x/0,3+1/2(2x+6)+x/-3 ≥ 4x+2 2. Да се реши неравенството: (2-3x)2 - (3-x) ≥ x(18x-1)/2- ...
добавена от g.emanuilova1 30.04.2017
1
3
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
Геометрични задачи за 7 клас
1. Даден е равностранен Δ ABC. Точка M от страната AB и точка N от страната BC са такива, че AM=BN. Правата CM пресича AN в точка P. Намерете ∠ CPN и докажете, че PN < CN < CP. 2. В ...
добавена от galina82 17.04.2017
1
2
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
Параметрични неравенства
1.  Решете неравенството  2x - (13x+5) /6 ≤ (x + 5 ) /3 2. Намерете стойностите на x, за които изразът 4x - 2(1+3x) не е по-голям от израза 6 - 2x 3. Намерете стойността на параметъра m, ...
добавена от galina82 05.03.2017
2
4
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
Задача по геометрия за 7 клас
Правоъгълните триъгълници ABC и ABD са в различни полуравнини спрямо общата хипотенуза AB =12 см. Точка M е среда на AB. Построени са медианите CM и DM. Мярката на ∠ CBD е 1050. Да се о ...
добавена от galina82 19.02.2017
1
3
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
Задача по геометрия за 7 клас
Правоъгълните триъгълници ABC и ABD са в различни полуравнини спрямо общата хипотенуза AB =12 см. Точка M е среда на AB. Построени са медианите CM и DM. Мярката на ∠ CBD е 1050. Да се о ...
добавена от galina82 19.02.2017
2
4
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
Алгебрична задача за 7 клас
Решете уравнението (3x+1)2 = (2x-3)2    и намерете сумата от корените му.
добавена от galina82 05.02.2017
1
2
Спешно! Математика 7 клас
От учебника по математика на Архимед за 7 клас стр.127 зад.1
добавена от niki.niki_5587 31.01.2017
1
10
Моля помогнете спешно е!
Зад.1 Коренът на уравнението (5-х)(-5-х)=х(х+15) Зад.2 Корените на уравнението хІ-6х+9=3-х са а)2 б)2и3 Зад.3Корените на уравнението 4х-8=(х-2)І са а)2 б)2 и 6 зад.4Цифрата на единиците на дву ...
добавена от mari-mishel.dyankova 31.01.2017
2
5
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
Спешно задача със симетрали за 7 клас
Симетралите на страните AB и BC се пресичат в точка O. Да се докаже, че: а) ъгъл MON = 180 - ъгъл ABC ; б) ъгъл MON = 90 - 1/2 ъгъл MBN
добавена от galina82 25.01.2017
1
4
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
Спешно задачи със симетрали за 7 клас
1. В триъгълник ABC симетралата на страната AC пресича страната BC в точка L и AL е ъглополовяща на ъгъл BAC. Намерете ъглите на триъгълник ABC, ако:  а) ъгъл ALB=72 градуса ;  б) ъгъл ALB=ъгъл ...
добавена от galina82 22.01.2017
1
3
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
Спешно задача за равнобедрен триъгълник 7 клас
В равнобедрения  триъгълник ABC точките M и N лежат съответно върху бедрата AC и BC , като  AM=BN. Да се докаже, че AN=BM и че триъгълник ANC еднакъв на триъгълник BMC.
добавена от galina82 17.01.2017
1
6
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
Спешно задача за равнобедрен триъгълник за 7 клас
Даден е триъгълник ABC, в който AC=BC=8 см и AВ=6 см. Точките M и N лежат съответно върху AC и BC, като CM=CN=4 см и AN=7 см. Намерете периметъра на триъгълник ABM и на триъгълник BCM.
добавена от galina82 17.01.2017
3
6
Активност в домашните:
Надежност:
100%
Постижения:
Геометрична задача с равнобедрен триъгълник 7 клас
В равнобедрения триъгълник ABC, точките M и N лежат съответно върху бедрата AC и BC, като AM=BN. Да се докаже, че AN=BM и триъгълник ANC еднакъв на триъгълник BMC.
добавена от galina82 16.01.2017
2
5

Потърси помощ за своята домашна: